Ruse climbs to second place in the ranking for industrial development in Bulgaria according to the new index of Capital newspaper
|

Русе се изкачва на второ място в класацията за индустриално развитие в България според новия индекс на вестник Капитал

Индексът „Индустриално развитие“ на вестник Капитал анализира регионалния потенциал за привличане на производствени инвестиции

Русе се изкачва на второ място в класацията за индустриално развитие в България, според новия Индекс „Индустриално развитие“ на вестник Капитал. Развитието на индустрията в Русе става все по-значимо, което се отразява на резултатите от индекса. Този индекс е изчислен чрез комбинирането на осем индикатора, разделени в две основни групи.

Първата група от индикатори, наречена „Глобално конкурентна индустрия“, поставя фокус върху способността на регионите да развиват високопроизводителни промишлени дейности и да привличат инвеститори със силна експозиция към международните пазари. Тази група включва индикатори като добавена стойност на едно работно място, дял на мехатроника и аутомотив сектора в общия брой работни места в индустрията, дял на чуждестранните компании в броя работни места в индустрията и експортна интензивност.

Втората група индикатори, „Устойчиво развитие“, включва аспекти на способността на региона да създаде конкурентна среда, която не е силно зависима от малко на брой големи инвеститори, както и да постигне устойчив ръст на заплатите паралелно с такъв на производителността. Тази група съдържа индикатори като ръст на производителността спрямо ръст на заплатите, дял на промишлеността в регионалната заетост, пазарна концентрация (измерена чрез индекс „Херфиндал – Хиршман“) и дял на новите инвеститори (след 2016 г.) в общия брой работни места в промишлеността в съответния регион.

oo 4476814
Източник: вестник Капитал

Русе се отличава с подобрена производителност, благодарение на процесно-преработвателните предприятия в региона, както и на активния процес на преструктуриране на местната индустрия, който води към по-ясно изразен мехатроника и аутомотив профил. Това значително подобрение на показателите допринася за развитието на индустрията в Русе и градът се утвърждава като вторият най-индустриализиран регион в България след София.

Постигането на високо класиране в индекса „Индустриално развитие“ подчертава значението на индустрията за Русе и потенциала на града да привлича инвестиции и развива производствени дейности. Русенската търговско-индустриална камара оценява тези постижения и ще продължи да работи за насърчаване на инвестиции и иновации в региона, с цел да поддържа този успех и да го развива още повече.

За да прочетете цялата статия, кликнете тук. Автори: Георги Стоев, Весислав Илиев, Trakia Tech, вестник Капитал.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност