Половин милион души ще бъдат обучавани на дигитални умения

Половин милион души ще бъдат обучавани на дигитални умения

България е сред европейските страни със сериозен недостиг на уменията на работната сила. Тази оценка отразява проблемите с придобиване на практически знания от професионалното и висшето образование, липсата на разпространени дигитални умения и ниския обхват на квалификацията и преквалификацията.

Над 75 000 души ще запазят работните си места по мярката 60/40 през януари и февруари
|

Над 75 000 души ще запазят работните си места по мярката 60/40 през януари и февруари

МТСП: Подкрепата за бизнеса по мярката 60/40 продължава и през 2022 г., като за момента действието й е удължено до края на февруари. Очакванията са да се запазят работните места на над 75 000 работници и служители средномесечно, за което ще са необходими около 120 млн. лв.

Резултати от анкета на БТПП относно ефектите от скъпите енергоносители

Резултати от анкета на БТПП относно ефектите от скъпите енергоносители

Българската търговско-промишлена палата проведе експресно анкетно проучване сред своите членове във връзка с високите цени на електроенергията и природния газ. То се проведе в периода 4-6 януари 2022г.

НСИ отбелязва ръст на промишленото производство

НСИ отбелязва ръст на промишленото производство

Промишленото производство в България нараства с 13,2% през ноември миналата година спрямо същия месец на 2020 г., показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

„Арбитражът в услуга на бизнеса“ – предстоящ семинар на АС при БТПП
|

„Арбитражът в услуга на бизнеса“ – предстоящ семинар на АС при БТПП

По инциатива на Търговско-промишлена палата – Добрич, Арбитражният съд при БТПП организира семинар с лектор г-жа Ружа Иванова – заместник председател на АС при БТПП.

Нови срокове за прием на заявления по мярката 60/40
|

Нови срокове за прием на заявления по мярката 60/40

Агенцията по заетостта информира работодателите, които желаят да получат средства по мярката 60/40 за месеците ноември и декември 2021 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г., (изм. и доп. с ПМС 322/07.10.2021 г.), че срокът за подаване на документи за кандидатстване е удължен.

Кандидатствай за нашата акселераторска програма и ускори своя бизнес растеж
|

Кандидатствай за нашата акселераторска програма и ускори своя бизнес растеж

Русенска търговско-индустриална камара чрез сдружение Глобален предприемачески мониторинг България кани иновативни МСП да кандидатстват в отворена процедура за участие в акселераторска програма. Ще бъдат селектирани общо 10 иновативни бизнеса с потенциал за бърз растеж.

Бюлетин 3 по проект Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Бюлетин 3 по проект Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

РТИК продължава работата си по проект „Gazelle – Стимулиране на развитието на иновативни МСП с висок потенциал“. Какви са последните новини по проекта можете да разберете от Бюлетин 3.

Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България
|

Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България

Национална конференция на тема „Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България” ще се проведе на 30.11.2021 година.

Представители на РТИК се запознаха с френската бизнес иновационна екосистема по време на посещение във Франция

Представители на РТИК се запознаха с френската бизнес иновационна екосистема по време на посещение във Франция

Представители на РТИК участваха в проучвателна визита, организирана по проект „GAZELLE – Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал”. Основната цел на посещението беше опознаване на френската бизнес иновационна екосистема и добрите практики за подпомагане на иновативни компании с висок потенциал.

Край на съдържанието

Край на съдържанието