Представители на РТИК се запознаха с френската бизнес иновационна екосистема по време на посещение във Франция

Представители на РТИК се запознаха с френската бизнес иновационна екосистема по време на посещение във Франция

Представители на РТИК участваха в проучвателна визита, организирана по проект „GAZELLE – Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал”. Основната цел на посещението беше опознаване на френската бизнес иновационна екосистема и добрите практики за подпомагане на иновативни компании с висок потенциал. В рамките на визитата бяха посетени няколко организации от гр. Марсилия и технологичния парк „София Антиполис“, работещи в сферата на технологичния трансфер и мрежата на бизнес ангелите:- CISAM – Cité de l’innovation et des saviors Aix-Marseille или Град на иновациите и знанието в рaйона на Марсилия;
– SATT SUD EST – Акселератор за технологичен трансфер;
– ANIMA Investment Network – платформа за икономическо сътрудничество;
– Sophia Business Angels – международна мрежа на бизнес ангели, базирана в София Антиполис.

Благодарение на проучвателните визити, партньорите по проекта имаха възможността да получат информация и да се запознаят с френския опит от първа ръка, който ще бъде директно приложен при създаването на Центрове за подкрепа на иновативни МСП с висок потенциал в България, Гърция, Кипър и Северна Македония в рамките на проекта “GAZELLE”.

Проектът „GAZELLE – Стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал” е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Балкани – Средиземно море.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност