Икономика 4.0 създаването на бъдеще, което e в полза на всички
|

Икономика 4.0: създаването на бъдеще, което e в полза на всички

През декември 2019 г. нашите партньори от 36.6 Competence center (Шотландия), присъстваха на последната среща на AER (Асамблеята на Европейските региони), която се проведе в Брюксел и ето някои от нещата които те споделиха с нас.

Срещата бе базирана върху темата за Икономика 4.0 и как промените, които се случват, ще се отразят на икономиката чрез иновации, образование и устойчивост. Срещата включваше 4 семинара, в които 36.6 CC присъстваха и подчертаха нашия проект: RESTART 4.0. Включването ни в тази среща ни даде възможност за по-нататъшно разпространение на проекта, който всъщност беше добре приет.

Семинарите включваха дискусионни групи относно:

1. Бъдещето на работата

2. Иновации

3. Творческа бюрокрация

4. Устойчива Икономика 4.0

Всеки семинар имаше конкретна тема и всяка дискусионна група проучи как 4.0 технологиите променят глобалната икономика и как те влияят върху работната сила и какво трябва да направим, за да отговорим на новите предизвикателства.

Бъдещето на работата в новия смел свят

Изграждане на работна сила, годна за цел в радикално променяща се среда: Докато автоматизацията продължава напред, страховете от нарастващите пролуки в уменията на работна ръка и несигурни работни взаимоотношения също растат. Разнообразни сектори като здравеопазване, туризъм, промишлено производство, селско стопанство, продажбите се нарушават. Технологичното развитие ще означава, че редица технически работни места, свързани с „процеса“, ще остареят. Вместо това ще бъде добавена премия върху необходимостта от „човешки“ умения за справяне с нови предизвикателства. В момента почти всяка технологично напреднала държава в света разработва как да запълни недостига на умения.

Иновации в епоха на огромна конкуренция

Дискусиите се проведоха наоколо – Как да помогнем на бизнеса и по-специално на МСП да създават иновации и да процъфтяват в икономиката на „победителят взема всичко“ и как да насърчават иновациите във постоянно променяща се и глобализирана среда. Групата обсъди и какви ще са разграничаващите елементи между победители и губещи на пазара и какви иновации и умения са необходими в света на Индустрия 4.0.

Креативна бюрокрация и публични услуги

Това включваше разглеждането на:

  • ролята на регионалните правителства и обществените услуги и как те да бъдат променени, за да служат по-добре;
  • смущенията в Икономика 4.0, включително и промени в самата роля на правителствата;
  • начинът, по който се споделя информация и се сътрудничи с други организации, както и начинът, по който услугите като здравеопазване, транспорт или социални услуги се доставят чрез 4.0 цифрови промени.

Възможна ли е устойчива Икономика 4.0?

Икономика 4.0 е също и икономия на ресурси, и въпросът е дали екологичните иновации ще изпълнят своите обещания. Технологиите изискват трудно откриваеми елементи (например за батерии или магнити), а производството им генерира значително замърсяване, обикновено в по-слабо развитите страни, в това число и добивът на ресурси.  Освен това много технологични продукти се рециклират слабо. От друга страна обаче, редица иновации в Икономика 4.0 вече допринасят за по-малко замърсени градове, ефективно напояване на обработваната земя и по-ефективно използване на ресурсите. Ето защо засега сме настроени оптимистично що се отнася до 4.0 технологиите и тяхното влияние върху практически всичко от бизнеса до лични ни живот.

Източник: RESTART4.0 Project

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност