|

Инициатива на Европейската комисия ще оптимизира производствените процеси на компании и в Русе

Инициатива на Европейската комисия ще оптимизира производствените процеси на компании и в Русе

В Русе предстои да започне работа по европейската инициатива ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre), която има за цел да предостави индустриални решения за оптимизация на малките и средни предприятия. Със задачата са се заели сертифицирани одитори в областта, в сътрудничество с Русенска търговско-индустриална камара.

АДМА има за цел да реши някои от хроничните проблеми на малките предприятия – липсата на автоматизация и оптимизация на производството, усвояване на идеи за по-ефективен начин на работа, дигитализация. Европейската комисия отчита нуждата от ясна стратегия за генериране на добавена стойност за европейските граждани, а малките компании притежават скрит потенциал, който може да бъде отключен именно с тази цел.

Внедряване на модерни методологии се прави с цел компаниите да създадат процес за постоянни подобрения във всички слоеве на работата си: производство, маркетинг, верига на доставки, социален живот и финанси. Това може да бъде постигнато с ангажирането на специално обучените одитори на ADMA, които могат да направят индустриален анализ на текущото състояние на компанията, и да изготвят доклад с препоръки и насоки за подобряване на работните процеси.

В стратегията на ADMA е заложено да се правят обучения на вътрешно-фирмени обучители, които ще разпространява това знание в компанията и това ще стане част от ежедневието на всички служители.

Русе вече може да се похвали с успешно пилотно тестване на стратегията, което е и първото за страната.

Повече информация за стратегията: http://www.adma.ec/

Ако вашата компания проявява интерес към инициативата, можете да се свържете с „двигателя“ на идеята – Влади Великов (velikov@improvinn.com). Г-н Великов има богат опит и над 13 години практика във внедряване на методи за ефективно производство, работил е по проекти за увеличаване на ефективността в едни от най-големите компании в България и Европа. Одобрен е за консултант по производствени процеси от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие. Провежда обучения и внедрява технологии в сферата на Синхронно Планиране и Организация на производството.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност