|

Русенска търговско-индустриална камара работи по социална инициатива, подпомагаща деца и младежи с аутизъм

Ruse Chamber of Commercial Industrial Works on a social initiative supporting children and youth with autism 1

Русенска търговско-индустриална камара започна работа по нова социална инициатива, която има за цел да подпомогне деца и младежи с аутизъм. Инициативата се осъществява благодарение на проект „ACTIvE – подкрепа за деца с аутизъм за придобиване на независимост“, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Чрез дейностите, планирани по проекта, се цели да се насърчи социалната интеграция на млади хора с аутизъм чрез разработване на иновативни практики за тяхното приобщаване в Европа. РТИК, като част от консорциума по проекта, ще има възможност да:

– Предостави на преподаватели и психолози, работещи в училищният контекст иновативни добри практики за подобряване на техните компетенции за работа с деца с аутизъм;

– Подпомогне развитието на силна и дълготрайна връзка между всички заинтересовани страни (семейства, учители, НПО, работещи с аутизъм) в училище, които могат да стимулират интеграцията на учениците с аутизъм в Европа.

– Насърчи социалното включване на децата с аутизъм чрез развитие на таланти.

За да бъдат успешно постигнати гореспоменатите цели, по проекта ще бъдат разработени цялостна учебна програма, включваща всички ключови умения и компетенции, свързани с работата с деца с аутизъм, както и специфична онлайн платформа, предоставяща иновативни възможности за учене и пространство за сътрудничество и споделяне на опит между преподаватели и ученици.

Можете да следите развитието на дейностите по проекта в официалната му Фейсбук страница.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност