Юридически и счетоводни дейности (11) | Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението (3) | Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи (3) | Рекламна дейност и проучване на пазари (2) | Други професионални дейности (6) | Общо (25)

Ирен Консулт ЕООД

Ирен Консулт ЕООД

Основана през 1998 година и преобразувана в дружество през 2011 г., „Ирен Консулт ЕООД“, под ръководството на Росица Златева, се утвърждава като надежден партньор в сферата на счетоводните услуги. С повече от четвърт век опит, компанията е посветена на предоставянето на качествени счетоводни решения, които допринасят за успеха на своите клиенти. В „Ирен Консулт“ всяка…

КиХ Груп Консултинг ЕООД

КиХ Груп Консултинг ЕООД

„КиХ Груп Консултинг“ ЕООД е специализирана агенция за консултантски услуги в областта на Европейските структурни фондове. Екипът на дружеството разработва, подава и управлява отчитането и изпълнението на проекти и програми по Европейските структурни фондове, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Брюкселски и Норвежки механизми. Успешни проекти са разработвани за Министерство на образованието, Агенцията по заетостта, Национален…

Оми Студио ООД

Оми Студио ООД

Русенската търговско-индустриална камара с гордост представя своя член „Оми Студио ООД„, екип от енергични и иновативни професионалисти с над 20 годишен опит в рекламата. Специализирани в корпоративното обслужване на клиенти, те разработват и реализират цялостни рекламни кампании. Оми Студио ООД се гордее с изключителната си прецизност и специално отношение към всеки проект, което ги е…

Великов Компютърс ЕООД

Великов Компютърс ЕООД

Великов Компютърс ЕООД (Импрувин, Improvinn) е консултантска компания, която работи в две направления едновременно – оперативен и мотивационен мениджмънт. Компанията има свои разработки, които използва в проектите си за подобрения и създаване на постоянно-подобряващи се фирми: Мениджърски инструмент, който развива вътрешната мотивация на персонала и създава основите на постоянно-подобряващи се компании. Добавен е и елемент,…

Арх Инженеринг ООД

Арх Инженеринг ООД

Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектантска и строително-ремонтна дейност; рекламна дейност; ресторантъорство, хотелиерство и туристически услуги; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; търговско посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Евро Проконсулт Русе ЕООД

Евро Проконсулт Русе ЕООД

Предмет на дейност: Консултантски и посреднически услуги, подбор и обучение на персонал /след издаване на лиценз/, анализи за нуждите на бизнеса и общините, външна и вътрешна търговия.

Еллеа ЕООД

Еллеа ЕООД

Предмет на дейност: Извършване на различии видове услуги – в т.ч.рекламни, информационни програмни, проектни, проектантски, консултантски, туристически; обучение, преводаческа дейност – извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език; търговско представителство, посредничество и агентство; извършване на комисионни сделки, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба;…

Елси ООД

Елси ООД

Предмет на дейност: Инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; разработване, внедряване, производство и сервиз на електронни и електротехнически изделия и системи, програмни продукти и системи, стоки за бита и населението, кредитиране, извършване на услуги: интелектуални, консултантски, посреднически, информационни, хотелиерски, туристически, за бита и населението, моделиерство и дизайн, производство, преработка и търговия със селскостопански…

Ерима Груп ЕООД

Ерима Груп ЕООД

Предмет на дейност: Митническо представителство и агентиране, консултански услуги, търговия на едро и дребно с автомобили и други, нехранителни и хранителни стоки, производство и търговия на селскостопанска продукция, производство и търговия на други стоки, за които не се изисква лиценз, ресторантъорство и хотелиерство.

Етеко ЕООД

Етеко ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско посредничество и представителство; превозна, информационна дейност; предоставяне на услуги; сделки с интелектуална и индустриална собственост; митническо представителство и външнотърговски консултации; корабно агентиране и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието