Юридически и счетоводни дейности (11) | Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението (1) | Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи (3) | Рекламна дейност и проучване на пазари (1) | Други професионални дейности (6) | Общо (22)

Арх Инженеринг ООД

Арх Инженеринг ООД

Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектантска и строително-ремонтна дейност; рекламна дейност; ресторантъорство, хотелиерство и туристически услуги; търговия на едро и дребно в страната и чужбина; търговско посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Евро Проконсулт Русе ЕООД

Евро Проконсулт Русе ЕООД

Предмет на дейност: Консултантски и посреднически услуги, подбор и обучение на персонал /след издаване на лиценз/, анализи за нуждите на бизнеса и общините, външна и вътрешна търговия.

Еллеа ЕООД

Еллеа ЕООД

Предмет на дейност: Извършване на различии видове услуги – в т.ч.рекламни, информационни програмни, проектни, проектантски, консултантски, туристически; обучение, преводаческа дейност – извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език; търговско представителство, посредничество и агентство; извършване на комисионни сделки, покупка и строеж на недвижими имоти с цел продажба;…

Елси ООД

Елси ООД

Предмет на дейност: Инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина; разработване, внедряване, производство и сервиз на електронни и електротехнически изделия и системи, програмни продукти и системи, стоки за бита и населението, кредитиране, извършване на услуги: интелектуални, консултантски, посреднически, информационни, хотелиерски, туристически, за бита и населението, моделиерство и дизайн, производство, преработка и търговия със селскостопански…

Ерима Груп ЕООД

Ерима Груп ЕООД

Предмет на дейност: Митническо представителство и агентиране, консултански услуги, търговия на едро и дребно с автомобили и други, нехранителни и хранителни стоки, производство и търговия на селскостопанска продукция, производство и търговия на други стоки, за които не се изисква лиценз, ресторантъорство и хотелиерство.

Етеко ЕООД

Етеко ЕООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско посредничество и представителство; превозна, информационна дейност; предоставяне на услуги; сделки с интелектуална и индустриална собственост; митническо представителство и външнотърговски консултации; корабно агентиране и…

Жевел ООД

Жевел ООД

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, трансфер на ноу -хау, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, изкупуване и пласмент на селскостопанска продукция, рекламна, издателска и импресарска дейност, обмяна на валута,…

Икономсервиз ООД

Икономсервиз ООД

Предмет на дейност: Организиране на счетоводното отчитане и съставяне на години финансови отчети,независим финансов одит на финансови отчети на предприятия,финансово-счетоводни услуги,търговия с петролни продукти и гориво-смазочни материали,втечен природен газ,производство на земеделска продукция,арендуване на земеделски земи.

Край на съдържанието

Край на съдържанието