Водещите ESG експерти от denkstatt обучават русенския бизнес в партньорство с РТИК
|

Водещите ESG експерти от denkstatt обучават русенския бизнес в партньорство с РТИК

На семинара на 12.12.2023 г., организиран от Русенската търговско-индустриална камара и denkstatt, бяха разгледани ESG стандартите, CSRD и Таксономията на ЕС. Обсъждани бяха процесите на създаване на ESG доклади и възможностите за финансиране от ЕС таксономията. Събитието подчерта ангажимента на РТИК за подкрепа на местни фирми в прилагането на устойчиви практики и развитието на бизнес общността в Русе.

Бюлетин #5 по проект Regio.Digi.Hub

Бюлетин #5 по проект Regio.Digi.Hub

Представяме ви петият бюлетин по проекта, в който ще откриете интересни новини, свързани с промотирането на е-обучитлента платформа и повишаването на квалификацията на специалистите, работещи в сферата на регионалното развитие.

Старт на проекта за Автомагистрала „Русе – Велико Търново“: Нова глава в развитието на региона
|

Старт на проекта за Автомагистрала „Русе – Велико Търново“: Нова глава в развитието на региона

Отбелязваме старт на значимия проект за изграждането на Автомагистрала „Русе – Велико Търново“, който ще трансформира транспортната инфраструктура и ще подкрепи икономическото развитие на региона. Проектът, обхващащ 133 км, е от съществено значение за подобряването на свързаността и улесняването на пътуванията между ключови градове. Той обещава да привлече нови инвестиции, да стимулира търговията и да създаде нови работни места, затвърждавайки позицията на Русе като стратегически транспортен и логистичен център.

Международна конференция в Русе: Обсъждане на готовността на България и Румъния за Шенген
|

Международна конференция в Русе: Обсъждане на готовността на България и Румъния за Шенген

На 23 ноември 2023 г., в Русе се проведе международна конференция, организирана с подкрепата на Русенската търговско-индустриална камара, която акцентира върху готовността на България и Румъния за влизане в Шенген. Важен фокус беше поставен на текущите предизвикателства и вероятността за отлагане на членството. Министрите на икономиката от двете страни и други ключови участници подчертаха значението на този процес за икономическото развитие на региона.

Финансовата грамотност – необходима част от обучението на ученици и студенти
|

Финансовата грамотност – необходима част от обучението на ученици и студенти

Финансовата грамотност е способността за разбиране и управление на личните финанси. Това включва не само умения като бюджетиране, спестяване, инвестиране, вземане на заеми, но и комплексни теми като избягване на измами и киберсигурност. Финансовата грамотност е от съществено значение за младите хора, които навлизат в зряла възраст и са изправени пред различни финансови решения и…

Актуални новини по проект Regio.Digi.Hub: Регионално развитие чрез дигитално образование

Актуални новини по проект Regio.Digi.Hub: Регионално развитие чрез дигитално образование

Представяме ви четвъртия бюлетин по проект Regio.Digi.Hub с последни вълнуващи новини, свъразни със старта на нашата електронна обучителна платформа, в която, след регистрация, ще откриете пълния курс с интересни теми, посветени на интелигентна специализация, зелена и дигитална трансформация и иновационно предприемачество в контекста на регионалното развитие.

Вдъхновяваща среща с млади предприемачи в рамките на Световната седмица на предприемачеството

Вдъхновяваща среща с млади предприемачи в рамките на Световната седмица на предприемачеството

В рамките на Световната седмица на предприемачеството представители на РТИК се включиха, като специални гости на инициативата „Аз съм предприемач“ на ПГИУ „Елиас Канети“. Събитието се проведе със съдействие на Джуниър Ачийвмънт – България, в час по Предприемачество в 8В клас, специалност „Електронна търговия“.  Изпълнителният директор на РТИК – господин Милен Добрев, запозна младежите с…

От 2024 г. ESG придобива задължителен характер в рамките на ЕС
| |

От 2024 г. ESG придобива задължителен характер в рамките на ЕС

Европейският съюз заявява своята амбиция да бъде световен лидер в регулацията на устойчивостта, като приема нови закони, които изискват от компаниите да отчитат своите екологични, социални и управленски практики. От началото на 2024 г. екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) придобива задължителен характер за определени дружества в ЕС и България. Според Директивата за корпоративно отчитане…

Интегриран маркетинг: Съчетаване на онлайн и офлайн стратегии

Интегриран маркетинг: Съчетаване на онлайн и офлайн стратегии

Интегрираният маркетинг е ключът към създаването на успешна и устойчива стратегия в съвременния бизнес свят, където онлайн и офлайн средите постоянно се преплитат. В тази статия разглеждаме как да съчетаете дигитални и традиционни маркетингови методи, за да създадете цялостна и ефективна стратегия. Обхващаме ключовите стъпки – от разбирането на вашата целева аудитория до използването на разнообразни канали и оценката на ефективността на вашите усилия. Освен това, разглеждаме предизвикателствата, свързани с интеграцията на различните стратегии и предлагаме решения, съобразени с нуждите на съвременния бизнес.

Управлявайте вашият бизнес още по-добре с помощта на ESG
|

Управлявайте вашият бизнес още по-добре с помощта на ESG

Управлението на бизнес в съвременния свят е предизвикателство. Живеем във времена, в които се появяват все повече нови регулации и изисквания, свързани с въздействието на бизнеса върху околната среда. ESG (екологично, социално и корпоративно управление и докладване) е концепция за устойчиво развитие, която вече не е доброволна, а е институционализирана. Това означава, че всички бизнеси,…

Край на съдържанието

Край на съдържанието