Подготовка на стратегическа сделка – придобиване, сливане или продажба във връзка с преодоляване последствията от COVID-19
|

Подготовка на стратегическа сделка – придобиване, сливане или продажба във връзка с преодоляване последствията от COVID-19

Русенска търговско-индустриална камарa, със съдействието на международната консултантска компания EY (Ernst & Young), канят бизнеса от Русе и региона на семинар на тема „Подготовка на стратегическа сделка – придобиване, сливане или продажба във връзка с преодоляване последствията от COVID-19“.

Уебинар „Възможности за финансиране“
| |

Уебинар „Възможности за финансиране“

Съветът по инвестиции и Съветът на браншовите организации при Българската търговско-промишлена палата организират съвместен уебинар на тема „Възможности за финансиране“, който ще се проведе на 16 септември /сряда/ 2020 г. от 10.00 ч.

Русенски бизнес иновационен център по стъпките на водещите в Европа
|

Русенски бизнес иновационен център по стъпките на водещите в Европа

Бизнес иновационен център „Инобридж“, създаден от Русенска търговско-индустриална камара, показва много добри оценки в ежегодния доклад за оценка на дейността си за 2019 г. Докладът е изготвен от Европейската мрежа за бизнес и иновации (EBN) – организация, включваща 140 бизнес иновационни центрове и над 40 други организации, и чиито член е „Инобридж“.

Онлайн семинар, разясняващ преминаване към свободния пазар на електроенергия
| |

Онлайн семинар, разясняващ преминаване към свободния пазар на електроенергия

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП) имат удоволствието да Ви поканят на онлайн семинар на тема: “Преминаване на небитови потребители на електроенергия към свободен пазар от 01.10.2020 г.”, който ще се проведе на 2 септември 2020 г. (сряда) от 10:00 часа чрез дистанционна връзка през платформата ZOOM.

Стартира схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“
|

Стартира схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявява старта на Единадесета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания”.

Първи информационен бюлетин по проект GAZELLE

Първи информационен бюлетин по проект GAZELLE

РТИК работи по проект Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs. Целта на проекта е  стимулиране развитието на иновативни МСП с висок потенциал в региона Балкани – Средиземно море. 

Либерализация на електроенергийния пазар за небитови клиенти от 01.10.2020 г.
|

Либерализация на електроенергийния пазар за небитови клиенти от 01.10.2020 г.

Предстоящата либерализация на пазара на електроенергия за всички небитови потребители е продължение на процеса на промяна на електроенергийния пазар в България, стартирал през 2004 г. Целта е да се предостави действителен избор за потребителите на нови възможности за развитие чрез конкурентни цени, висок стандарт на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие, регулирани от естествени пазарни механизми. Информация процеса съобщава електроразпределителното дружество за Североизточна България Енерго-Про.

Програма „Еразъм за млади предприемачи“ предоставя възможност за стартиране на успешен бизнес
|

Програма „Еразъм за млади предприемачи“ предоставя възможност за стартиране на успешен бизнес

Програмата Еразъм за млади предприемачи осигурява съдействие на европейски предприемачи да придобият необходимите умения за стартиране и/или успешно управление на малък бизнес в Европа. Новите предприемачи се събират и обменят знания и идеи за развитие на бизнеса с опитен предприемач, с когото работят заедно в продължение на един до шест месеца. Престоят се финансира от…

Проект FINE2WORK ще насърчава предприемаческите компетенции

Проект FINE2WORK ще насърчава предприемаческите компетенции

Русенска търговско-индустриална камара, в сътрудничество с партньори от Кипър, Латвия и Португалия, работи активно по проект FINE2WORK, насочен към насърчаване на предприемачеството, финансовата грамотност и дигиталните компетенции. Основна дейност по проекта е разработването на обучителни материали за хора, които имат желание да стартират свой собствен бизнес или да развиват самостоятелна дейност.

РТИК предлага консултации по програмата за безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия
|

РТИК предлага консултации по програмата за безвъзмездна финансова помощ за средни предприятия

Средните предприятия, засегнати от пандемията COVID-19 ще имат възможност да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Общият размер на помощта по процедурата е 200 млн. лева, като всеки проект може да е на стойност между 30 000 и 100 000 лева.

Край на съдържанието

Край на съдържанието