Atlantis Engineering

Atlantis Engineering Logo

Гръцко МСП в ИКТ. Основните им дейности са: поддръжка на ежедневни производствени задачи във фабрики с прости и модерни производствени системи; организация и компютъризация на отделите за поддръжка; персонализиране на консултации за поддръжка; обучение за поддръжка, управление на активи, както и ИКТ решения.

Проекти

BE-Digital logo

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

Regio.Digi.Hub Logo #1

Regio.Digi.Hub Regional Development Digital Education HUB

GEOLAND - Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

GEOLAND – Цифрови Образователни Геоинформатични Методологии за Мониторинг на Ландшафта

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

FINMAN – Програма за управление на лични финанси