Atlantis Engineering

Atlantis Engineering Logo

Гръцко МСП в ИКТ. Основните им дейности са: поддръжка на ежедневни производствени задачи във фабрики с прости и модерни производствени системи; организация и компютъризация на отделите за поддръжка; персонализиране на консултации за поддръжка; обучение за поддръжка, управление на активи, както и ИКТ решения.

Проекти