Проект RESTART 4.0: резултатите

Проект RESTART 4.0 резултатите

Проект RESTART – един от проектите ни с най-актуална тематика, официално приключи и е време да ви разкажем за постигнатите резултати. 

КОНТЕКСТ

Еволюцията на Европейските индустрии се подкрепя от дигитални решения и е изобразена в така наречената „Индустрия 4.0“. Проучване, проведено от Европейския социален фонд за мониторинг на професионалните нужди на индустрията, разкрива несъответствие между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила. Бизнесът изисква работници, специализирани в дигитални умения, съобразени с индустриалния сектор. Необходимо е да се въведат програми за професионално образование и обучение (ПОО), които могат да комбинират специализиран секторен опит с набор от умения за електронно лидерство и ИКТ.

Индустрията работи в тясно сътрудничество с училища, университети, и други висши учебни заведения, за да създаде иновативни програми, които да предоставят на хората ключови умения, необходими за дигиталната трансформация. Независимо от това обаче, ПОО тепърва ще трябва да развие връзка с индустриалния сектор.

ГЛАВНА ЦЕЛ

RESTART 4.0 имаше за цел да включи индустриалния сектор в трансформацията на системите за ПОО, за да отговори на потребността от дигитални умения, съобразени с технологичното развитие в индустриите.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

 • Проучване на недостига на умения в Индустрия 4.0;
 • Насърчаване на инициативи за ПОО относно дигитални умения, насочени към работниците, чрез смесени партньорства;
 • Проектирайне на курсо за обучение, за актуализиране и преквалифициране на  работниците от индустриалния сектор, с фокус върху усвояването на дигитални умения;
 • Насърчаване на инициативи за обучение на предприемачи, които да ги накарат да разберат потенциала на ИКТ в традиционните индустрии;
 • Осигуряване на умения за електронно лидерство на работници и мениджъри, които ще доведат до по-добри възможности за заетост и кариера;
 • Насърчаване признаването на ИКТ умения в традиционния индустриален сектор чрез използването на ECVET принципи;


КАКВО УСПЯХМЕ ДА ПОСТИГНЕМ

 • Достигнахме директно и индиректно до над 9000 души;
 • Обучихме над 260 човека от които мениджъри и служители от традиционните индустриални сектори, работници и студенти;
 • Срещнахме се с над 250 заинтересовани лица чрез директни събития за популяризация на проекта;
 • Създадохме програма за обучение с 55 часа съдържание и достъпна на 5 езика;
 • Проучихме как се възприема и до каква степен Индустрия 4.0 е навлязла на Европейско равнище;
 • Организирахме кръгли маси на тема Индустрия 4.0 в които се включиха над 120 представители на бизнеса;
 • Написахме доклад за нуждите от обучение в сферата на Индустрия 4.0;
 • Създадохме комплект дигитални умения за обучение в сферата на Индустрия 4.0;
 • Създадохме пакет от ECVET документи и дидактичен модел, необходими за възприемането на обучението на Европейско ниво;
 • Инвестирахме 36 часа в работа и подготовка на обучители за всяка от държавите про проекта; 


ГЛАВНИ ДЕЙНОСТИ:

След стартирането на проекта през 2017г., партньорите работиха по утвърдения график на събитията и насочиха усилията си върхи това да изградят една наистина качествена програма за обучение. Ето и списъка на дейностите които бяха извършени:

O1: НАБОРИ ЗА ЦИФРОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИНДУСТРИЯ 4.0

O1-A1 Провеждане на анализ за нуждите на обучението

O1-A2 Кръгли маси за „дигитални предприемачи“

O1-A3 Разработване на набор от умения за Индустрия 4.0

O1-A4 Разработване на пакет от ECVET документи и дидактически модел

O1-A5 Разпространение на O1

O2: УЧЕБНИ ПРОГРАМИ / РАМКИ ЗА ПОО в Индустрия 4.0

O2-A1 Подготовка на учебни материали за инструментариума

O2-A2 Избор на участници

O2-A3 Тест на инструментариума за обучение

O2-A4 Мониторинг и оценка на теста 

O2-A5 Разпространение на O2

C1 – КРАТКОСРОЧНО СЪБИТИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЪВМЕСТЕН ​​ПЕРСОНАЛ  (Малта, Септември 2018г.)

E1-E5 – ПОПУЛЯРИЗИРАЩИ СЪБИТИЯ В ИТАЛИЯ, МАЛТА, ГЪРЦИЯ, ИСПАНИЯ И ШОТЛАНДИЯ.

Въпреки всичката свършена работа обаче, партньорите са убедени, че ключът в подпомагането на работниците тепърва навлизащи в сферата на Индустрия 4.0 е създаването на подходяща среда за предварителна подготовка. В постигането на тази цел, ви каним да разгледате създадения от нас курс на обучение и да подобрите своите знания и умения в сферата на Индустрия 4.0 и дигитализацията. 

Обучението на Български език е достъпно напълно безплатно след стандартна регистрация с имейл в платформата за обучение на РТИК тук.

За да научите повече за проекта или да видите обучението на други езици (английски, испански, италиански, малтийски) ви каним да посетите официалния уебсайт на проекта тук.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност