IDEC SA

IDEC Logo

Консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Нейните дейности се състоят от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC работи активно през последните 30 години в областта на европейските проекти. Има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидирането на неформалното и самостоятелното учене и в националните реформи на системите за образование и обучение.

Проекти

School Starters’ Hub Logo

School Starters’ Hub – Трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

FINMAN – Програма за управление на лични финанси

Regio.Digi.Hub Logo #1

Regio.Digi.Hub Regional Development Digital Education HUB

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

RetRail – Нови тенденции в търговията на дребно

SMART VILLAGE - Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

SMART VILLAGE – Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

GOdIGITAL - Дигитални инструменти за работа

GOdIGITAL – Дигитални инструменти за работа

DESIRE - Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество

App.mod.E Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

QSA4Disability - Quality Standard for Distance Apprenticeship 4 Disability

QSA4Disability – Създаване на нов стандарт за дистанционна форма на чиракуване за хора с увреждания