IDEC SA

IDEC Logo

Консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Нейните дейности се състоят от обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка и разработване на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. IDEC работи активно през последните 30 години в областта на европейските проекти. Има дългогодишен опит в европейските политики по отношение на ученето през целия живот и по-специално EQF, ECVET, Europass, EQAVET, валидирането на неформалното и самостоятелното учене и в националните реформи на системите за образование и обучение.

Проекти