Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri Logo

Това е субсидирана гимназия за наука и технологии и професионално образование и обучение (ниво 4 и 5 на EQF) в Баския регион. Всяка година училището осигурява обучение на над 400 редовни студенти и 1000+ възрастни задочно обучение с персонал от 45 души. Politeknika Ikastegia Txorierri се фокусира върху обслужването на местната индустрия и се ангажира с цялостното учене през целия живот на своите студенти. Центърът насърчава иновациите в технологичните и педагогически проекти и има за цел да предложи качествена услуга на обществото, отговаряйки на местните нужди от обучение на младите хора, местните университети и институции.

Проекти