Politeknika Ikastegia Txorierri

Politeknika Ikastegia Txorierri

Това е субсидирана гимназия за наука и технологии и професионално образование и обучение (ниво 4 и 5 на EQF) в Баския регион. Всяка година училището осигурява обучение на над 400 редовни студенти и 1000+ възрастни задочно обучение с персонал от 45 души. Politeknika Ikastegia Txorierri се фокусира върху обслужването на местната индустрия и се ангажира с цялостното учене през целия живот на своите студенти. Центърът насърчава иновациите в технологичните и педагогически проекти и има за цел да предложи качествена услуга на обществото, отговаряйки на местните нужди от обучение на младите хора, местните университети и институции.

Проекти

Digital Twin Logo (Main)

Digital Twin – Дигитални близнаци за интелигентно производство

GenZ4GreenDeal Logo

GenZ4GreenDeal – Generation Z for community development and sustainability

Regio.Digi.Hub Logo #1

Regio.Digi.Hub Regional Development Digital Education HUB

School Starters’ Hub Logo

School Starters’ Hub – Трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество

DTAM Logo

DTAM – Дигитална трансформация в напреднали производствени системи

App.mod.E Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения

App.mod.E – Модел на стажуване за развиване на предприемачески умения