Завършен проект

Панаири за трансгранично сътрудничество – CBC Fairs

Fairs for cross-border cooperation - CBC Fairs

Продължителност: 21 юли, 2011 – 20 януари, 2013

Цел на проекта: Да се създаде мрежа от професионални мобилни панаири в рамките на трансграничната зона, която ще подобри нивото на икономическо и човешко сътрудничество и която ще предотврати икономическото и човешко отклонение от тази област.

Специфични цели:

 1. Подпомагане на сътрудничеството между МСП от румънско-българската трансгранична зона;
 2. Подобряване на наличността и разпространението на информация;
 3. Поддържане на икономическото развитие.

Местоположение: Трансгранична допустима зона България-Румъния

Резултати:

 • 4 специализирани панаира: 1 за селско стопанство (Румъния), 2 за строителство (Румъния и България) и 1 за туризъм (България);
 • 4 икономически мисии;
 • 8 информационни семинара;
 • Trade and Fair Cross Border Magazine;
 • Панаирен каталог и Панаирни дискове;
 • Новини за панаирите.

Партньор(и) по проекта:

 • CCMP Europroject Slatina, Румъния (водещ партньор)
 • Русенска търговско-индустриална камара
 • ТПП Враца

Донор(и) на проекта: ОП ТГС Румъния България 2007-2013

Продължителност: 18 месеца

Партньори

Chamber of Commerce and Industry Vratsa Logo

Търговско-промишлена палата Враца

Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT) Logo

„Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor“ EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT)