Онлайн дискусия „Дигиталните умения в туризма – бъдеще или необходимост“
|

Онлайн дискусия „Дигиталните умения в туризма – бъдеще или необходимост“

Русенска търговско-индустриална камара организира онлайн дискусия, свързана с туристическия сектор, проблемите пред бизнеса, новите възможности и потенциала на споделената икономика. Събитието се организира във връзка с проект „Your Local Guide“, по който Камарата е партньор, и който има за цел да насърчи дигиталните компетенции както на хора, заети в туризма, така и еднолични предприемачи, които биха искали да стартират бизнес в сферата на туризма, управлението и промоцията на туристически дестинации.

Приети промени в проект „Запази ме”: Работодателите ще могат да подават документи за новия дизайн на мярката
|

Приети промени в проект „Запази ме”: Работодателите ще могат да подават документи за новия дизайн на мярката

Агенцията по заетостта информира всички работодатели, работници и служители, кандидатстващи по проект „Запази ме”, че в бр. 2 на Държавен вестник от днес, 08.01.2021 г., е обнародвано Постановление № 418 на Министерски съвет от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение на ПМС № 325/26.11.2020 г.

Правителството определи реда за получаване на компенсации от работещи във временно затворени заради пандемията икономически дейности
|

Правителството определи реда за получаване на компенсации от работещи във временно затворени заради пандемията икономически дейности

Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работещите в икономически дейности, чиято дейност е временно преустановена с акт на държавен орган в периода на извънредното положение или извънредна епидемична обстановка. Работниците и служителите ще имат право да получат финансова подкрепа за не повече от 60 дни, в които са ползвали неплатен отпуск във връзка с наложените ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети.

Минимална работна заплата става 650 лева от 1 януари 2021 г.
|

Минимална работна заплата става 650 лева от 1 януари 2021 г.

Минималната работна заплата ще стане 650 лв. от 1 януари 2021 г. Размерът й ще се повиши с 6,6% в сравнение с настоящата година, реши правителството.

Българо-турски онлайн бизнес форум с двустранни срещи
|

Българо-турски онлайн бизнес форум с двустранни срещи

На 25 ноември 2020 г., от 10:00 часа, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и нейният турски партньор, Съветът за външнотърговски отношения на Турция (ДЕИК), организират онлайн съвместен бизнес и инвестиционен форум с двустранни срещи. Той би представлявал интерес за фирмите от следните сектори на икономиката: автомобилостроене (в т.ч. електроника и електротехника), машиностроене и мехатроника, информационни и комуникационни технологии и химическа промишленост.

Уебинар на тема: Характеристики на пазара на дребно във Великобритания
| |

Уебинар на тема: Характеристики на пазара на дребно във Великобритания

Българската търговско-промишлена палата съвместно с британската компания Hyve Group plc организират уебинар на тема “Характеристики на пазара на дребно във Великобритания” на 12 ноември 2020г. от 11.00ч.

Стартира прием по ПРСР за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари
|

Стартира прием по ПРСР за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари

От 2 ноември 2020 г., стартира прием по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за подкрепа на късите вериги за доставка и местните пазари. Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ дава възможност за кандидатстване за втори път тази година. Общият размер на безвъзмездната финансовата помощ по процедурата е 13 690 600 лв.

Разширява се обхватът на гаранционната програма на ББР в подкрепа на бизнеса
|

Разширява се обхватът на гаранционната програма на ББР в подкрепа на бизнеса

Българска банка за развитие (ББР) изготви промени в гаранционната програма за подкрепа на малкия и среден бизнес, пострадал от пандемията COVID-19. С тях се разширява обхватът на правителствената мярка, като се предоставя възможност на по-голям брой компании от най-засегнатите от пандемията сектори да се възползват от нея. С решението на МС от 28.10.2020 г. се увеличава размерът на гарантираните от ББР заеми, който вече ще може да достига 2 млн. лева. С 6 месеца, до средата на юни 2021 г., се удължава срокът за кандидатстване. Сред допустимите компании вече са и големи предприятия, които са регистрирани като търговски дружества в страната. 

Важно за работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.10.2020 г. по втория дизайн на мярката 60/40
|

Важно за работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.10.2020 г. по втория дизайн на мярката 60/40

Работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.10.2020 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г. (втория дизайн на мярката 60/40) могат да подават заявление и изискваните към него документи до 17:00 ч на 15.10.2020 г.

Онлайн събитие за насърчаване икономическото сътрудничество между България и Молдова
| |

Онлайн събитие за насърчаване икономическото сътрудничество между България и Молдова

Българската търговско- промишлена палата и Търговско-промишлената палата на Република Молдова организират онлайн събитие за насърчаване икономическото сътрудничество между България и Молдова в период на трудности и предизвикателства в световен мащаб. Събитието ще се проведе в електронна среда на 7 октомври 2020 г. от 11.00 ч. Ще бъде представена актуална информация за икономическите отношения между двете страни, както и ще насочи към секторите с потенциал във взаимната търговия и инвестиции.

Край на съдържанието

Край на съдържанието