Актуални срокове за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение
|

Актуални срокове за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

Промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания и публикуване на финансови отчети в периода на извънредното положение. Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве и предпазване на  гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. С оглед преодоляване на възможни затруднения при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, вследствие на въведените извънредни мерки,  Народното събрание прие промени, свързани с данъчно-осигурителните изисквания в периода на извънредното положение:

ВИТТЕ Аутомотив България продължава да работи и запазва всички свои служители
|

ВИТТЕ Аутомотив България продължава да работи и запазва всички свои служители

Най-големият работодател в Русе запазва изцяло своя персонал, въпреки трудностите в извънредната ситуация. Поради сложната глобална ситуация в Европа и Америка, много от клиентите на компанията – производители на автомобили, спират производството си, което довежда до намаляване поръчките за ВИТТЕ Аутомотив България. Компанията е принудена да забави темпото и да спре производството за 2 седмици.

Инструкции за изплащане на компенсации за работодатели
|

Инструкции за изплащане на компенсации за работодатели

С приемането на Постановление № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Постановлението), Агенция по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

ВИТТЕ Аутомотив България със строги мерки за адаптация към кризисната ситуация
|

ВИТТЕ Аутомотив България със строги мерки за адаптация към кризисната ситуация

ВИТТЕ Аутомотив България, една от най-големите компании у нас в сектора на автомобилостроенето и член на РТИК, се отличи с всичките превантивни мерки в извънредната ситуация покрай пандемията COVID-19.

Преди 130 години в Русе е създадена първата търговска камара в България
|

Преди 130 години в Русе е създадена първата търговска камара в България

На 15 април 2020 се навършват 130 години от създаването на първата българска търговска камара. Събитието ще бъде отбелязано с множество инициативи, една от които е публикуването на алманах с историята на Русенска търговско-индустриална камара от създаването ѝ до наши дни.

Русенска търговско-индустриална камара работи по социална инициатива, подпомагаща деца и младежи с аутизъм
|

Русенска търговско-индустриална камара работи по социална инициатива, подпомагаща деца и младежи с аутизъм

Русенска търговско-индустриална камара започна работа по нова социална инициатива, която има за цел да подпомогне деца и младежи с аутизъм. Инициативата се осъществява благодарение на проект „ACTIvE – подкрепа за деца с аутизъм за придобиване на независимост“, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС.

Инициатива на Европейската комисия ще оптимизира производствените процеси на компании и в Русе
|

Инициатива на Европейската комисия ще оптимизира производствените процеси на компании и в Русе

В Русе предстои да започне работа по европейската инициатива ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre), която има за цел да предостави индустриални решения за оптимизация на малките и средни предприятия. Със задачата са се заели сертифицирани одитори в областта, в сътрудничество с Русенска търговско-индустриална камара.

Нови икономически възможности договориха търговските камари на Русе и Будапеща
|

Нови икономически възможности договориха търговските камари на Русе и Будапеща

Русенска търговско-индустриална камара продължава да разширява своята мрежа от бизнес партньори и възможности, след като на 29 януари институцията подписа меморандум за сътрудничество с най-старата търговска камара в Унгария – Камарата в Будапеща, която има богата 170-годишна история. Унгарската организация е и сред инициаторите за създаването на Дунавската федерация на търговските камари.

Възможности и предизвикателства при трудовата миграция дискутираха в Русе

Възможности и предизвикателства при трудовата миграция дискутираха в Русе

Повече от 30 участници събра днес (13 декември, петък, 2019 г.) кръглата маса „Миграция и бизнес“, организирана от Каритас Русе в рамките на международната инициатива MIND „Миграция, взаимодействие, развитие“. Представители на различни бизнес-структури, експерти и неправителствени организации дискутираха основните предизвикателства пред възможностите за реализация на трудови мигранти на българския пазар. В разговорите се включиха и представители на Община Русе и Областна администрация – Русе. 

Двете най-стари търговски камари в България и Румъния задълбочават икономическото сътрудничество
|

Двете най-стари търговски камари в България и Румъния задълбочават икономическото сътрудничество

Днес, 21 ноември, в Букурещ официално бе подписан Меморандум за сътрудничество между представители на Русенската търговско индустриална камара и Букурещката търговско индустриална камара. От българска страна документът бе подписан от Маргарит Вутов, председател на РТИК, а от румънска – от председателя на БТИК – Костика Мустаца.

Край на съдържанието

Край на съдържанието