1

Нова европейска инициатива ще подпомага внедряване на технологията „дигитални близнаци“

В амбициозен ход за обновление на европейския производствен пейзаж, консорциум от водещи образователни институции, иновативни малки и средни предприятия и индустриални клъстери от цяла Европа обединиха усилията си, за да стартират проект „Дигитални близнаци за интелигентно производство“ (Digital Twin on Smart Manufacturing).

Проектът има за цел да създаде цялостна европейска екосистема за умения в областта на технологията „дигитални близнаци“. Проектът ще предостави цялостна учебна програма, отговаряща на нововъзникващите професионални потребности на техниците по информационни и операционни технологии от средно до високо ниво в рамките на нива 4-8 от Европейската квалификационна рамка (EQF). Тази учебна програма ще бъде достъпна на английски език и на още 5 европейски езика, включително български, което ще осигури широка достъпност.

Основната цел на проекта е да се повиши капацитетът на доставчиците на образователни услуги и професионално обучение, за да могат да адаптират своите предложения към динамичните изисквания на производствената индустрия. Очаква се това да доведе до няколко осезаеми резултата, включително: 

  1. Повишаване на ефективността на фирмите при въвеждане в експлоатация, производство и поддръжка.
  2. Подобрена адаптивност на образователните и професионално обучаващите институции към променящите се изисквания на индустрията.

За постигането на тези цели проектът ще разработи и разпространи редица образователни ресурси и инструменти за постигане на трансформация, включително:

  • Индекс на уменията за „дигитални близнаци“, в който са описани основните компетенции на техниците в сектора на „дигиталните близнаци“.
  • Инструмент за самооценка за улесняване на индивидуалните учебни програми въз основа на предишен опит и знания.
  • Модулно електронно обучение, обхващащо ключови области като виртуално въвеждане в експлоатация, промишлена киберсигурност и интегриране на принципите на екологичния преход.
  • Изчерпателна методология за обучение по „дигитални близнаци“ и ръководство за потребителя.
  • Възможности за практическо обучение чрез създаването на пет лаборатории за „дигитални близнаци“.
  • Организиране на 5 национални и 1 международно състезание по умения за насърчаване на иновациите и работата в екип.

Консорциумът се състои от 2 доставчика на продължаващо образование и обучение (ПОО), 1 доставчик на ПОО от по-високо ниво, 2 висши учебни заведения, 4 МСП, 1 промишлен клъстер и 1 търговска камара от 5 европейски държави – Италия, Испания, Гърция, Швеция и България. 

Проектът има за цел да улесни създаването на квалифицирана работна сила, която да разполага с най-новите технологии за „дигитални близнаци“, и по този начин да допринесе значително за Европейската зелена сделка, дигиталната трансформация на Европа и подкрепата на малките предприятия. Създаването на профили на професиите, свързани с „дигитални близнаци“, и издаването на микрокредити ще затвърди допълнително дългосрочното въздействие на проекта върху Европейския пазар на труда.

За концепцията „дигитален близнак“

„Дигитален близнак“ включва създаването на виртуален модел на физически обект, процес или система. Това дигитално представяне е проектирано така, че да отразява точно реалния аналог във всички негови аспекти – от физическите свойства и поведение до процесите и производителността. Целта е да се даде възможност за симулация, анализ и контрол на обекта във виртуална среда, което може да доведе до прозрения и действия, които да подобрят ефективността и поддръжката на реалния аналог.

За допълнителна информация:
Посетете www.digitaltwinproject.eu или ни последвайте в LinkedIn за да научите повече за инициативата.

Проектът се осъществява благодарение на програма Еразъм+, идентификатор 101140156.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност