|

РТИК организира мултиплициращо събитие по проект WE GET

WE GET – Womens entrepreneurship Discovering new perspectives

На 24 март от 13:00 ч. Русенската търговско-индустриална камара организира информационно мултиплициращо събитие в рамките на проект „WE GET! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи“. Освен за младежи, проявяващи интерес в сферата на младежкото женско предприемачество, събитието е подходящо и за обучители и преподаватели.

Някои от най-важните продукти на проект „WE GET!“, които ще бъдат представени по време на събитието са разработените обучителни материали, предназначени както за млади хора, които желаят да започнат или са започнали собствен бизнес, така и модули, подходящи за преподаватели, обучаващи бъдещи предприемачи. Пакетът за дуално обучение включва следните теми, разделени в две категории потребители:

За обучители:

 • Маркетингови стратегии;
 • Европейска рамка за цифрови и предприемачески умения – „DigiComp & EntreComp“;
 • Преподаване на предприемаческо и творческо мислене;
 • Експериментално обучение и бизнес симулации;
 • Мотивиране на възрастните за учене през целия живот;
 • Дигитализация и цифровизация на продуктите.

За настоящи и бъдещи жени предприемачи:

 • Самоосъзнаване, самоефективност и арбитраж;
 • Научни изследвания, иновации и творчество;
 • Предприемачески стратегии и модели за управление на промяната;
 • Устойчивост на бизнеса, маркетинг и приложение на социалните мрежи;
 • Работа в екип и комуникационни умения;
 • Цифровизация на бизнеса и прилагане на информационни и комуникационни технологии.

Всички обучителни материали са достъпни в електронен формат и могат да бъдат изтеглени от сайта на проекта на адрес: https://we-get.eu/bg/ в секция „Дуален обучителен пакет“.

Проект WeGet! – Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи се финансира от програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява в партньорство от 6 европейски организации, сред които и Русенска търговско-индустриална камара.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност