Ускоряване на бизнеса с ИКТ Какви технологии могат да помогнат на предприятията в Русе
|

Ускоряване на бизнеса с ИКТ: Какви технологии могат да помогнат на предприятията в Русе?

Следвайки световните тенденции, предприятията в Русе, подобно на тези в останалата част на страната, се опитват да адаптират информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в своята ежедневна дейност, макар и с различен темп. В светлината на тази динамика, Русенската търговско-индустриална камара играе ключова роля като организация, подкрепяща технологичното преустройство на бизнеса в региона.

Нашият анализ показва няколко технологии, които имат потенциала да помогнат на предприятията в Русе да подобрят своята конкурентоспособност и да оптимизират своята производителност. Тези технологии са избрани с оглед на специфичните нужди и предимства на региона, като се вземат предвид данните от Националния статистически институт и инвестиционният профил на Общината.

Първата технология, която бихме искали да подчертаем, е „облакът“. Облачните услуги предоставят гъвкавост, скалируемост и ефективност, което ги прави подходящи за предприятия от всякакъв размер. Според НСИ, обаче, само 12.8% от българските предприятия в момента използват платени облачни услуги, което означава, че има значителен потенциал за растеж и развитие в тази област.

Втората технология, която заслужава внимание, е „биг дейта“ или анализ на големи данни. Този вид анализ може да предостави на предприятията ценни прозрения за техния бизнес, пазарите и потребителите, но само 6.3% от българските предприятия в момента използват тази технология.

Третата технология е Интернет на нещата (IoT), която позволява свързването на устройства и системи и може да бъде използвана в множество индустрии, включително транспорта, производството и аграрния сектор. В момента, само 15.0% от българските предприятия използват IoT технологии.

Накрая, бихме искали да подчертаем значението на непрекъснатото обучение и развитие на уменията в областта на ИКТ. В момента, само 9.1% от предприятията в България предоставят такова обучение, което подчертава необходимостта от допълнителни усилия в тази посока.

Русенската търговско-индустриална камара е ангажирана с подкрепата на местните предприятия в тази трансформация. Камарата предлага семинари, обучения и консултации в областта на ИКТ, като така подпомага предприятията да се адаптират към новата технологична реалност. За нас, подпомагането на предприятията в Русе да усвоят новите ИКТ е стратегическа цел, която може да доведе до засилване на местната икономика и по-голяма конкурентоспособност на глобалния пазар.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност