A trade committee will be established within the framework of the Mixed Intergovernmental Bulgarian-Iranian Commission for Economic Cooperation
|

Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество

Българската търговско – промишлена палата информира за засилен интерес от страна на партньори от Иран за двустранна търговия и съвместна бизнес дейност с български компании.

По информация от Посолството на Ислямска република Иран в София и Палатата на търговията, промишлеността, минното дело и земеделието на Иран предстои създаване на смесен комитет за търговия, който да приобщи фирми от двете страни с интереси за взаимоизгодно сътрудничество. Комитетът за търговия ще бъде съставен от представители на бизнеса, като членовете от иранска страна вече са определени.

БТПП е поела ангажимент да окаже съдействие при формирането и определянето състава на българската част на комитета. В тази връзка български компании с интерес за сътрудничество с Иран и желание да се включат в Смесения комитет за търговия могат да заявят свое участие в срок до 31 януари 2019 г. на тел. 02/8117421 и 02/8117489 или на E-mail: irelations@bcci.bg. Участието в комитета е отворено за всички компании.

Смесения комитет за търговия ще бъде създаден по време на следващото заседание на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество, която ще се проведе през първата половина на 2019 г. в София.

По информация от Министерството на икономиката през 2017г. износът от България за Иран включва: химични торове, пътнически автомобили, крикове, семена /рапица, слънчоглед/, медикаменти, електрически апарати и др.). Иранският внос се състои от нефтени масла, полимери, флоатно стъкло, фурми, грозде, синтетични влакна, пръти и профили от легирани стомани и др.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност