20231115 141215 scaled
|

Финансовата грамотност – необходима част от обучението на ученици и студенти

Финансовата грамотност е способността за разбиране и управление на личните финанси. Това включва не само умения като бюджетиране, спестяване, инвестиране, вземане на заеми, но и комплексни теми като избягване на измами и киберсигурност. Финансовата грамотност е от съществено значение за младите хора, които навлизат в зряла възраст и са изправени пред различни финансови решения и предизвикателства. Много млади хора обаче нямат финансова грамотност и трудно се справят с управлението на собствените си финанси.

Според проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) само 38% от 15-годишните в 20 държави и икономики са постигнали базовото ниво на финансова грамотност през 2018 г. Проучването установява, че много млади хора имат ниски нива на финансово включване, което означава, че нямат достъп до официални финансови продукти и услуги. Проучването разкрива още, че има значителни различия между половете и социално-икономически различия във финансовата грамотност сред младите хора.

Липсата на финансова грамотност сред младите може да има и сериозни последици за бъдещето им. Например млади хора, които са финансово неграмотни, може да имат трудности при планирането на своето образование, кариера и пенсиониране. Те също могат да станат жертва на хищническо кредитиране, прекомерен дълг или измама. Освен това те може да не са в състояние да допринесат за икономическия растеж и социалното развитие на своите общности и страни.

Поради тези, и много други причини, в Русенска търговско-индустриална камара считаме, че обучение по финансова грамотност сред младите хора е силно необходимо, и трябва да е част от учебния план в училище или поне в университета. Подобно обучение може да помогне на младите хора да развият знанията, уменията и нагласите, които им позволяват да вземат разумни финансови решения и да постигнат своите финансови цели. Обучението по финансова грамотност може също да насърчи положително финансово поведение и навици, като спестяване, инвестиране и даряване. Освен това обучението по финансова грамотност може да насърчи финансовото приобщаване и овластяване, особено за жените и групите в неравностойно положение.

След успешно приключване на проект FINMAN, разработван по програма ERASMUS+ на ЕС, в РТИК вече работим по продължаване на идеята за развитие на финансовата грамотност сред младите хора. В серия срещи със студенти от Русенския университет, експерти от Камарата проведоха неформални разговори с младите хора, за да проучат техните нагласи, знания и очаквания от подобни обучения. Изводите от тези срещи ще ни помогнат да фокусираме по-добре нашите усилия върху разработването на подходящи материали и адекватни образователни методологии, съобразени с очакванията и интересите на младите хора.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност