Русенска-търговско индустриална камара започна работа по проект EYES

Русенска-търговско индустриална камара започна работа по проект EYES

Русенска търговско-индустриална камара започна работа по проект EYES – Enlarging Youth Entrepreneurial Spirit, с номер 2019-1-FR01-KA202-062219, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и изпълняван за срок от 36 месеца, заедно с още 6 Европейски организации от държавите Франция, Швеция, Германия, Испания и Белгия. В наши дни предприемачеството е важна тема, която, обаче, малко се засяга в…

Какви са ползите от докладването на устойчивост?
|

Какви са ползите от докладването на устойчивост?

В миналото, както големите, така и малките и средни предприятия често са игнорирали проблемите с околната среда и своят отпечатък върху нея. През последните години, докладването на устойчивост се радва на все по-голямо внимание и играе решаваща роля в сектора на МСП, като по този начин допринася за устойчивото развитие, чрез прилагане на иновативни практики за създаване на оригинални продукти и услуги.

Представяне на проект Report-ASAP – придобиване на устойчиви практики за докладване на устойчивост
|

Представяне на проект Report-ASAP – придобиване на устойчиви практики за докладване на устойчивост

Русенска търговско-индустриална камара организира конференция по проект Report-ASAP (Adoption of Sustainable Accounting Practices), финансиран по програма Еразъм+ на ЕС на тема „Корпоративната социална отговорност – иновативен подход за устойчив бизнес“. По време на събитието ще бъдат представени основните цели на проекта, постигнатите досега резултати, както и теми и добри практики в сферата на устойчивото докладване.

Край на съдържанието

Край на съдържанието