|

РТИК започна работа по нов проект за трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество

RCCI started work on a newer project to transform secondary schools into centers for innovation and creativity

В контекста на настъпващите социално-икономически промени, трансверсалните умения като предприемачеството са от съществено значение не само за формирането на нагласите на младите хора, но и за предоставянето на компетенции, които са от основно значение за развитието на предприемаческа култура в Европа.

РТИК е част от проект School Starters’ Hub, финансиран от програма Еразъм+ на ЕС, чиято основна цел е да е да въведе нов подход, перспектива и методология за креативност, иновации и предприемачески умения сред учениците чрез разработване на училищни центрове, които успешно да свързват училищата с местните общности, за да позволят на учениците да общуват и да си сътрудничат с местния бизнес и заинтересовани страни.

Поради усложнената епидемиологична обстановка, първата среща по проекта се осъществи онлайн на 14.12.2020 г., като бяха обсъдени важни аспекти от изпълнението на дейностите по проекта, както и неговите основни цели.

Проект „School Starters’ Hub: Трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество“ се финансира от програма Еразъм+ на ЕС и се изпълнява в партньорство с още 5 Европейски организации: POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI – Испания, IDEC – Гърция, Emphasys – Кипър, European Digital Learning Network – Италия, и PLATON – Гърция.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност