Проект COL-CREATION: Резултатите

През изминалите 30 месеца, Русенска-търговско индустриална камара, в партньорство с още 5 партньорски организации от Испания, Нидерландия и Австрия, работи по проект „COL-CREATION: Разработване на обучителна програма за подобряване на сътрудничеството и съвместното създаване в креативната индустрия“, финансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Основната цел на проекта е да повиши компетенциите на работещите в сферата на творческите индустрии и да им предостави умения за развиване на успешни бизнес модели и решения посредством съвместно сътрудничество.

През първата фаза на проекта беше проведено проучване, организирано под формата на фокус група с представители на креативните индустрии, обучителни институции и организации за продължаващо образование и обучение от региона. Основната цел на събитието бе да се обсъди бъдещия потенциал на проекта, експлоатацията на неговите резултати от различни заинтересовани страни, както и основните аспекти, на които трябва да се наблегне при разработването на обучителното съдържание.

През втората фаза на проекта беше създадено както обучителното съдържание по проекта, така и специално създадената платформа, в която да се поместят всички разработени материали. Курсът за обучение бе организиран в 5 обучителни модула, които да спомагат за подобряване на уменията за работа в екип и поставят специален фокус върху разработването на креативни решения на често възникващи реални пазарни проблеми. Темите в обучението са разделени както следва:

  1. Творчески индустрии и тенденции
  2. Какво представляват сътрудничеството, съвместното създаване, и икономика на платформите и отворените иновации
  3. Какво представлява методологията за дизайн, фокусиран върху потребителя
  4. Управление на съвместни екипи
  5. Как да лансирате успешно продукта си на пазара

В третата и финална фаза от изпълнението на проекта беше проведено пилотното обучение, в което се включиха 10 участници, които преминаха през обучителният курс и тестваха функционалността на обучителната платформа, давайки своята обратна връзка, която е от особена важност за подобряването на създадените резултати. Финалната конференция по проекта се състоя на 28.04.2021 г., имайки за цел да представи проекта и неговите интелектуални продукти пред широката общественост.

Обучителната платформа, създадена по проекта, съдържаща цялото обучително съдържание е достъпна на следният адрес. При интерес за участие, моля да се свържете с нас на посоченият имейл, за да завършим Вашата регистрация: ivanova@rcci.bg.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност