BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj

BSC, Poslovno podporni center d.o.o. Kranj

BSC Ltd, Кран е агенция за регионално развитие и регионална подкрепяща институция за предприемаческо икономическо развитие на Горенска. От 1995 г. BSC играе ролята на връзка между предприемачи, камари, общини, институти, министерства и други институции в следните области на работа: мултидисциплинарни проекти за регионално, местно и трансгранично сътрудничество; предприемачество, конкурентоспособност, технологично развитие и ИКТ; насърчаване…

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica е частна организация с нестопанска цел, създадена през 1995 г., която работи като център за компетентност за управление на проекти и околната среда, туризъм, предприемачество, управление на дизайна и устойчиво развитие в Словения. Техните целеви групи са малки и микро компании, туристически доставчици на продукти и услуги, местни и регионални…

Gospodarska Zbornica Slovenije Center Za Poslovno Usposabljanje

Gospodarska Zbornica Slovenije Center Za Poslovno Usposabljanje

Центърът за бизнес обучение към Словенската търговска камара има специално място сред образователните институции в Словения, тъй като успешно свързва образователния процес с динамиката. В същото време той има най-дългата традиция сред институциите за бизнес обучение за възрастни в Словения. Центърът допринася за повишаване на компетенциите и е творчески партньор в различни проекти на Търговската…

UPI – ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec

Публична институция с нестопанска цел за образование и обучение на възрастни. Специализиран е в разнообразна гама от официални (начално училище за възрастни и професионални програми) и неформални образователни програми (компютърни, езикови, програми за ограмотяване, семинари и курсове за свободното време, здраве, танци и музика и т.н.) Предоставя качество насочване и консултантски услуги за различни целеви…

Край на съдържанието

Край на съдържанието