Първа партньорска среща по проект We Get

На 20.11.2020 се проведе първата партньорска среща по проект We Get!  Женско предприемачество: Откриване на нови перспективи, насочен към млади жени-предприемачи или дами, наскоро стартирали своя бизнес. Партньорите в  проекта очертаха основните времеви аспекти за изпълнение на дейностите и основните задачи на всеки един от членовете на консорциума.

Бяха представени основните очаквания от постигането на заложените резултати и планирани индикатори. По време на своята съвместна бъдеща работа, партньорите ще създадат интерактивни инструменти и подходящи методи за обучения в онлайн среда за жени-предприемачи, наскоро стартирали своя бизнес, тъй като редица изследвания сочат, че именно те се нуждаят от подкрепа.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност