| |

ОП „Конкурентоспособност“ набира проектни предложения

Оперативна програма „Конкурентоспособност“ набира проектни предложения, считано от ноември 2019 г. Крайният срок за подаване е януари 2020 г. Общият бюджет по схемата е 58 674 900 лв.

За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:

  • да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
  • да са микро, малки или средни предприятия
  • да имат минимум 3 приключени финансови години (2016, 2017 и 2018 г.)

Безвъзмездно финансиране:

  • 70% от допустимите разходи по проекта
  • минимален размер на БФП – 50 хил. лева
  • максимален размер на БФП – 391 хил. лева

За повече информация и възможности за съдействие: https://evroprogrami.com/finansirashti-programi/op-konkurentnosposobnost/predstoyashti-programi/digitalizatsiya-na-msp/

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност