Възможности и предизвикателства при трудовата миграция дискутираха в Русе

Възможности и предизвикателства при трудовата миграция дискутираха в Русе

Повече от 30 участници събра днес (13 декември, петък, 2019 г.) кръглата маса „Миграция и бизнес“, организирана от Каритас Русе в рамките на международната инициатива MIND „Миграция, взаимодействие, развитие“. Представители на различни бизнес-структури, експерти и неправителствени организации дискутираха основните предизвикателства пред възможностите за реализация на трудови мигранти на българския пазар. В разговорите се включиха и представители на Община Русе и Областна администрация – Русе. 

Най-важните послания на ключовите участници в дискусията:

Стела Дионисиева, РТИК: Обучение и помощ за адаптация към българското общество. Това могат да предложат посредническите организации, за да подобрят атрактивността на българския пазар на труда за чужденци. Трайната безработица и преквалификацията са предизвикателство и възможност едновременно, които могат да повлияят позитивно върху промяната на картината.

Елеонора Иванова, БРТПП: Настаняване и интеграция – от това имат нужда хората, които идват в България от други страни, за да търсят професионална реализация. Бизнесът изпитва остра необходимост от работна ръка: и професионална, и не толкова квалифицирана. В България вече съществуват добри условия за предлагане на работа, пазарът е достатъчно конкурентен, бизнес организациите вършат своята посредническа роля, работниците от трети страни са желани.

Пламен Атанасов, експерт по заетост: Повече от 10 200 сезонни работници от 35 различни държави са работили в България през първото полугодие на тази година. Това е с 30% повече от 2018 г. по неокончателни данни. Основните проблеми с трудовите мигранти са непознаването на български език, ниското образование и трудностите, които изпитват при доказване на образование и квалификация. Облекчаването на условията за валидиране на знания и умения е сред приоритетите на българските власти през 2020 година.

Основните изводи от дискусията ще бъдат предоставени на публичните власти в региона.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност