Русенска-търговско индустриална камара започна работа по проект EYES

Русенска-търговско индустриална камара започна работа по проект EYES

Русенска търговско-индустриална камара започна работа по проект EYES – Enlarging Youth Entrepreneurial Spirit, с номер 2019-1-FR01-KA202-062219, финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и изпълняван за срок от 36 месеца, заедно с още 6 Европейски организации от държавите Франция, Швеция, Германия, Испания и Белгия.

В наши дни предприемачеството е важна тема, която, обаче, малко се засяга в училищното образование. Именно поради тази причина, Консорциумът на проект EYES ще обедини своите знания, компетенции и експертиза, за да насърчи развитието на колективна предприемаческа култура и демократични ценности сред младите хора, като им предостави необходимото обучение и инструменти да постигнат това в краткосрочен план.

Проектът е основно насочен към специфичната целева група NEET (млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение), като цели да подпомогне младите хора да:

  • Участват активно в развитието на областта, в която се намират;
  • Придобият представа как се осъществява бизнес идея;
  • Придобият знания как се създава и управлява колективно предприятие;
  • Разберат стойността и значението на работата в екип;
  • Оценят своят капацитет.

За тази цел, партньорите по проекта ще разработят обучителна програма, основната на принципа „учене чрез работа“ и ще предоставят различни методи на преподаване, които насърчават запаметяването и подходът за предприемане на действия.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност