Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Gazelle – orGAniZing accELaration for high-potentiaL innovativE SMEs

Цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП) в региона Балкани-Средиземноморие. По-конкретно проектът цели да идентифицира инвестиционната дейност на „бизнес ангелите“ и компаниите, в които те инвестират.

Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера

Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера

Проектът „Дунав – мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера“ цели подобряване…

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

CBC LIVE (Cross Border Cooperation Live Interaction Videoconferencing nEtwork)

Проектът има за цел да подобри комуникационните мрежи и да промотира по-тесни връзки между Румъния и България и да повиши качеството на съществуващите комуникационни технологии. Извършени дейности: Целеви групи, възползвали…

Български пътеводител – иновативни и интерактивни туристически услуги

Български пътеводител – иновативни и интерактивни туристически услуги

Проектът цели да популяризира и утвърди България като уникална туристическа дестинация.

Край на съдържанието

Край на съдържанието