РТИК стана част от Дунавски дигитален иновационен хъб

РТИК стана част от Дунавски дигитален иновационен хъб

Русенска търговско-индустриална камара стана съучредител на сдружение Дунавски дигитален иновационен хъб (ДИ ДИХ) – мащабен консорциум, включващ представители на местната власт, академичната, експертната и професионалната общности в региона. Изпълнителният директор на Камарата Милен Добрев от своя страна бе избран за председател на надзорния съвет на хъба.

Консорциумът ще се развива като координираща структура за про-иновационната екосистема не само в Русе, но и в целия Северен Централен район, с амбицията да изгражда партньорства и осъществява връзки с останалите региони в България и Европа. По този начин ще играе и решаваща роля при интернационализацията на местни иновативни предприемачи и компании.

Сред основните цели на сдружението е създаване на единно звено за подкрепа на микро, малки и средни предприятия и структури на публичните администрации в региона. То ще предоставя отворен достъп до технологичен, експертен опит и експериментални мощности, споделени работни пространства и отворени бази данни, както и консултантски услуги за прединвестиционни проучвания, анализ оценка и тестване на инициативи и продуктови иновации.

Секторите, които ДИ ДИХ извежда приоритетно в своята бъдеща дейност са информатика и информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии. Те са в съответствие със стратегията за интелигентна специализация на България и в частност на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на северен централен район.

Иновационният хъб си поставя за цел и да подпомага дигиталната трансформация на съществуващите професии; създава и развива цифрови мрежи и други форми на споделени изследователски и образователни инфраструктури; способства за постигането на интелигентната специализация на регионите в Дунавското пространство за реализация на общоевропейската цел за по-интелигентна Европа чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и подкрепа за малките и средни предприятия.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност