|

РТИК и БРТПП разработиха обновения инвестиционен профил на Община Русе

RCCI and BRCCI developed the renewed investment profile of Ruse Municipality

Община Русе публикува обновения си инвестиционен профил, който взема под внимание динамичното развитие на региона и новите обществени и икономически реалности. Реализацията на стратегическия документ беше възложена на двете водещи бизнес организации в региона – Русенската търговско-индустриална камара и Българо-румънската търговско-промишлена палата.

Разработката на профила се базира на коренно нов подход при презентацията бизнес информация за инвеститори, и черпи опит от дългогодишния опит на двете организации при работата с големи компании, инвеститори и реалните им потребности от информация. 

Предишният инвестиционен профил на Община Русе е разработен през 2017/2018 година, като информацията и статистическите данни, върху които бе изграден, са основно от периода 2011-2016 г. Това само по себе си предполагаше спешната преработка, както от гледна точка на актуалност на данните, така и по отношение на структурата и обхвата. За да бъде максимално полезен и адекватен спрямо поставените цели, инвестиционният профил трябва да бъде и периодично актуализиран, но и изцяло съобразен с потребностите и очакванията на потенциални инвеститори от информация.

По време на разработването бе изготвен план за набиране на цялата необходима информация и статистически данни. За целта бяха използвани различни методи – справки от институции и агенции, интервюта, desk research, проучване на академични и други източници и пр. От ключово значение бе и институционалната подкрепа на Община Русе, която спомогна за актуализация и калибриране на техническата информация.

В разработването на проектното предложение взе участие експертен екип:

Милен Добрев, Изпълнителен директор на Русенска Търговско-Индустриална Камара с близо 20 годишен опит в сферата на бизнес-връзки, инвестиции, външна търговия, регионално развитие, икономическо сътрудничество, предприемачество, професионално обучение за бизнеса, устойчиво развитие. Член в редица местни и регионални органи и съвети, свързани с формиране на местната политика по икономическо развитие и насърчаване на инвестициите. Изключително интензивни международни контакти с организации, институции и бизнес от чужбина и активна роля в изграждането на положителна репутация на местния бизнес и региона извън страната.

Елеонора Иванова, част от семейството на БРТПП още от създаването й през 2003 г., когато е поканена от 30 водещи български и румънски фирми учредители да стане неин Изпълнителен директор. През годините неуморно разширява екипа и дейността на Палатата като постепенно я превръща в разпознаваема бизнес общност.

При разработването на профила, наред с дългогодишния опит на експертните екипи от Русенска Търговско-Индустриална Камара и Българо-румънска търговско-промишлена палата, бяха привлечени и външни експерти, които дадоха своя експертен принос и препоръки за подобряване на съдържанието:

  • Г-н Борислав Стефанов – дългогодишен директор на Българска Агенция по Инвестиции, възпитаник на Harvard Business School, Бостън, служител на Boston Consulting Group в Москва
  • Инж. Пламен Панчев – изпълнителен директор на Тракия Икономическа Зона
  • Г-н Маргарит Вутов – Регионален мениджър на Първа Инвестиционна Банка за Североизточна България и председател на Русенска Търговско-Индустриална Камара 
  • Г-н Валери Андреев – експерт по инвестиционни проекти, зам.кмет по икономика и инвестиции на Община Русе 2003-2007, Изпълнителен директор на Национална Компания Индустриални Зони (2009-2013), зам. председател на Русенска Търговско-Индустриална Камара 
  • Г-н Péter Lőrincze – Президент на Федерацията на Дунавските камари и секретар на Търговско-индустриална камара – Будапеща, Унгария
  • Г-жа Laura Lecci (tbc.) – Президент на European Business and Innovation centres Network, Брюксел, Белгия

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност