РТИК организира втори семинар по „Безопасни и здравословни условия на труд“

На 23 и 24 октомври 2019 г., Русенска търговско-индустриална камара организира обучение по БЗУТ, което ще се проведе в конферентна зала Business Hall на хотел Космополитан в Русе.

От 01.01.2010 г. е в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на ежегодно задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

В тази връзка, Русенска търговско-индустриална камара организира обучение по актуалните теми, свързани с безопасност на работното място. Семинарът ще е безплатен и е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Безопасни и здравословни условия на труд”, одобрен и финансиран от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Участниците ще получат сертификати за преминато обучение по БЗУТ в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Лектори ще бъдат специалисти в сферата на трудовото законодателство и прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Отново ще се загегнат част от следните теми:

Фирмена политика и организация на дейността по безопасност и здраве при работа;

Документи, които изисква и проверява инспекцията по труда, във връзка с трудовите правоотношения на работниците и служителите;

Оценка на риска на работното място;

Безопасност и здраве при работа с химични агенти. Работа с опасни химични агенти.

Инструкции за безопасност и здраве; Пожарна безопасност; Знаци и сигнали.

Фирмите, желаещи да участват в обучението, могат да заявят това най-късно до 16 октомври /сряда/ на телефон: 082/825 878 или е-поща: info@rcci.bg

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност