|

РТИК организира обучителен семинар на тема „Здравословни и безопасни условия на труд“

На 27 и 28 юни 2019г. ще се проведе обучение по ЗБУТ в конферентната зала на хотел Дунав Плаза.

От  01.01.2010 влезе в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г.  за условията и реда  за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 6 от Наредбата поставя изискване за провеждане на ежегодно задължително обучение на определени длъжностни лица, ангажирани в процесите по осигуряване на ЗБР във всяка фирма.

Семинарът ще е безплатен и е част от мероприятията, предвидени по проект на БТПП (Българска търговско-промишлена палата) за обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд” одобрен и финансиран от Фонд ”Условия на труд” при МТСП.

Участниците ще получат сертификати за преминато обучение по ЗБУТ („дравословни и безопасни условия на труд) в съответствие с нормативните изисквания на наредбата.

Лектори ще бъдат специалисти в сферата на трудовото законодателство и прилагането на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Някои от темите, които ще бъдат засегнати са:

  • Фирмена политика и организация на дейността по безопасност и здраве при работа.
  • Документи, които изисква и проверява инспекцията по труда във връзка с трудовите правоотношения на работниците и служителите
  • Оценка на риска на работното място
  • Безопасност и здраве при работа с химични агенти. Работа с опасни химични агенти.
  • Инструкции за безопасност и здраве; Пожарна безопасност; Знаци и сигнали

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност