Актуализиране на Списъка на професиите за професионално образование и обучени

Националната агенция за професионално образование и обучение публикува въпросници по области на образование с цел актуализиране на професиите

Консултативният съвет по професионално образование и обучение към министъра на образованието, в който Българската търговско-промишлена палата (БТПП) има пряко активно участие, прие решение за оптимизиране и осъвременяване на Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/. Целта е анализ и актуализиране на СППОО. Ще се  приложи секторен подход при прегледа на професиите и специалностите по професионални направления. По-доброто съответствие между търсенето на умения на пазара на труда и предлагането на квалификации от страна на образованието и обучението налага анализ на съотносимостта към професиите и специалностите в СППОО.

В тази връзка Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е предприела поредица от действия, като стартира с публикувани въпросници по области на образование на следния линк: https://www.navet.government.bg/bg/vaprosnitsi-otnosno-aktualiziraneto-na-spisaka-na-profesiite-za-profesionalno-obrazovanie-i-obuchenie/

Предвид кратките срокове за изготвяне на анализа, отговорите на въпросите за областта, в която работите и/или имате интерес, е желателно да посочите до 3 септември т.г. Въпреки ограниченото време, БТПП счита, че участието на браншови организации и фирми ще помогне за максималното доближаване на професионалните знания на учащите към нуждите на пазара на труда.

Източник: БТПП

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност