|

ИАНМСП проведе национално представително проучване сред МСП

ИАНМСП

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) проведе национално представително проучване сред собственици и ръководители на малки и средни предприятия през м. Януари на настоящата година.

Основните цели на анкетното проучване са:

 1. Да събере, обобщи и анализира информация за оценките на собствениците и ръководителите на малките и средните предприятия (МСП) за състоянието на бизнес средата и за нейните непосредствени ефекти върху МСП. Проучването не е насочено към оценка на влиянието на всички фактори на средата, а само към няколкото основни такива, които се проявиха през 2022 г. и оказаха силно негативно влияние върху цялостното развитие на нашата страна. Целта е да се изясни как тези фактори са повлияли върху средата и състоянието и развитието на МСП.
  Задачите в това отношение са да се оцени влиянието върху МСП на:
  • последиците от пандемията от COVID-19;
  • военните действия в Украйна;
  • високата инфлация;
  • политическата обстановка в страната;
  • проблемите във веригите за доставка.
 2. Да събере, обобщи и анализира информация за оценките на предприятията и тяхното развитие през 2022 г. по отношение на:
  • предлаганото портфолио от продукти/услуги;
  • реализираните продажби;
  • промяната на позицията на МСП на пазара в страната и в чужбина;
  • реализираната печалба;
  • въведените иновации;
  • очакванията им за бъдещо развитие.
 3. Да проучи оценката на анкетираните представители на МСП за основните проблеми пред бизнеса им, областите, в които имат потребност от подкрепа, както и за вижданията им за начините за осъществяване на тази подкрепа от държавата. Резултатът ще даде насоки за формиране на държавни политики, както и полезна информация за ИАНМСП за предприемане на ефективни мерки за подпомагане на МСП.

Прочетете повече на интернет страницата на ИАНМСП:

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност