| |

Срещи в 7 града от страната „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“

Срещи в 7 града от страната Резултати от представянето на България в Програма Хоризонт 2020

Дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката отправя покана за участие в среща „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ и основна рамка на Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г.“

Министерство на образованието и науката (МОН) организира среща на тема „Резултати от представянето на България в Програма „Хоризонт 2020“ по Програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г. Основни лектори от МОН ще бъдат доц. Евгени Евгениев –  отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и проф. Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката.

Основните теми на срещата и  резултатите от нея ще послужат за:

Представяне на анализ на конкурентоспособността на българската наука в Хоризонт 2020 и представяне на рамката на бъдещата Хоризонт Европа (мисии и партньорства, клъстери, подкрепа за групата на разширяването и др.);
Съществуващи партньорства между наука и бизнес в България и обратна връзка за бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа в периода 2021-2027 г. (вкл. Европейския иновационен съвет и подкрепата за малки и средни предприятия и стартиращи фирми); Консултация относно процесът на стратегическо планиране за бъдещата програма за учените; Дискусия относно възможни лостове, които може да се използват в Брюксел за по-добро позициониране на българските научни организации и университети.

Работната среща ще бъде проведена в 7 града от страната, както следва:

Пловдив:  1 август, между 10:30 ч. и 12:30 ч. в 1.08 зала Компас в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
Ст.Загора:  1 август, между 15:30 ч. и 17:30 ч. в заседателна зала „проф. д-р Димитър Димов“ на Тракийски университет – Ст. Загора.
Габрово:  2 август, между 14:00 ч. и 16:00 ч. в конферентната зала на университетската библиотека на ТУ-Габрово.
Велико Търново:  6 август,  между 10:30 ч. и 12:30 ч. в Областен информационен център – В.Търново, бул. България 24.
Шумен: 7 август, 14:00 ч. до 16:00 ч., Областен информационен център – Шумен, бул. Славянски 17.
Варна: 8 август,  между 10:30 ч. и 12:30 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна.
Бургас:  9 август, между 14:30 ч. и 16:30 ч. в корпус „Медицински науки“ на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“.

Предвижда се тези срещи да  бъдат отворени за представители на университети, научни институти, бизнес организации и други заинтересовани от темата организации и лица.

Моля, изпращайте потвърждение за участие в срещата на следния линк: https://doodle.com/poll/dnu6254wfpck436m

Източник: БТПП

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност