RCCI Site

Мултиплициращо събитие по проект „Smart Village“- Можем ли да направим нашия регион „умен“

На 27 септември и 17 октомври тази година РТИК организира информационно мултиплициращо събитие по проект „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО – развитие на селски туризъм чрез  кръгова икономика и социални иновации“ („Smart Village“). В събитията се включиха повече от 30 представители на заинтересованите страни и хора от малките селски райони, сателитни на град Русе. Аудиторията се запозна се запозна концепцията на проекта и идеята  „ИНТЕЛИГЕНТНО СЕЛО“,  съдържанието на електронна обучителна платформа и с учебното съдържание, достъпно на няколко езика: английски, български, румънски, италиански, френски и гръцки.

Според проучванията, които направи партньорския екип на проекта, хората от малките населени места и селските райони имат желание да подобряват и развиват своята среда, но за да се случи това, те трябва да бъдат научени как да го правят устойчиво, щадящо околната среда и същевременно ресурсоефективно, използвайки даденостите на региона, в който живеят.  Именно разработените обучителни материали, които са налични в електронната платформа, са изключително подходящи и полезни, давайки знания на достъпен и разбираем език.

Обученията са тематични и могат да бъдат избирани съобразно нуждите и търсенията на обучаемите. Информацията обхваща широк кръг от теми като:

 • Какви са етапите за създаване на собствен бизнес;
 • Създаване на туристически продукт;
 • Развитие на лични предприемачески умения;
 • Какво е кръгова икономика и социална иновация. Защо са важни за селските региони;
 • Как цифровизацията променя туристическия бранш;
 • Защо да познаваме социалните медии и да подобряваме дигиталните си компетенции;
 • Какво е устойчив туризъм;
 • Защо е важно да развиваме селските райони;
 • Какво е „интелигентно село“
  Платформата дава  практически съвети и примери за бизнес идеи, различни цифрови решения за онлайн популяризиране на собствен бизнес, интелигентни стратегии за развитие на общността, които вече се прилагат в селските райони. Работата на консорциума и резултатите от проекта ще допринесат както за личностното развитие на хората от малките населени места и селските региони, така и за подобряване качеството на живота им като цяло. Повече информация можете да откриете на уебстраницата на проекта https://smart-village-project.com. Електонната обучителна платформа е достъпна тук: http://smartvillage.erasmusplus.space
SMART VILLAGE - Развитие на селския туризъм чрез кръгова икономика и социални иновации

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност