Нови възможности за иновации Отворена е програмата за финансиране с бюджет от 127 млн. лв.
|

Нови възможности за иновации: Отворена е програма за финансиране с бюджет от 127 млн. лв.

Русенската търговско-индустриална камара информира за отварянето на нова програма за финансиране на иновации, предоставяща възможности за микро-, малки и средни предприятия, както и за големи компании в партньорство с МСП, да разработват и реализират иновативни проекти в различни сфери на икономиката. Програмата, с общ бюджет от 127 млн. лв., е значима стъпка към подкрепата на иновациите и технологичния напредък в България.

Главни характеристики на програмата

 1. Размер на грантовете:
  • Микропредприятия: до 250 хил. лв.
  • Малки предприятия: до 400 хил. лв.
  • Останалите: до 500 хил. лв.
 2. Тематични области:
  • ИКТ и Информатика
  • Мехатроника и Микроелектроника
  • Здравословен Живот, Биоикономика и Биотехнологии
  • Креативни и Рекреативни Индустрии
  • Чисти Технологии и Нисковъглеродна Икономика
 3. Критерии за оценка:
  Заявленията ще бъдат оценявани по качествени критерии, а не по реда на постъпването им.

Значение за бизнес общността

Тази програма предлага значителни възможности за бизнесите да инвестират в иновации, стимулирайки икономическия растеж и технологичния прогрес. Тя е особено важна за стартъпи и малки предприятия, които търсят финансиране за развитие на иновативни идеи. Предвид широкия спектър от тематични области, програмата насърчава междусекторно сътрудничество и иновации.

Как да Кандидатствате

 1. Анализирайте подходящи области:
  Идентифицирайте коя от тематичните области най-добре съответства на вашите способности и пазарни цели.
 2. Подготовка на проект:
  Разработете качествени и иновативни проектни предложения, които отговарят на критериите за оценка и демонстрират потенциал за реализация и пазарен успех.
 3. Използване на експертна подкрепа:
  Разгледайте възможностите за консултации с експерти в областта на иновациите и бизнес развитието, за да укрепите вашите проектни предложения.
 4. Стратегическо планиране и управление на риска:
  Подгответе детайлен план за реализация на проекта, като включите стратегии за управление на потенциални рискове.
 5. Подаване на заявление:
  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15 май. Уверете се, че всички документи са пълни и точни.

Заключение

Тази програма е перспективна възможност за бизнесите в Русе и региона да разширят своите хоризонти и да допринесат за икономическия и технологичния растеж на страната. Русенската търговско-индустриална камара окуражава всички квалифицирани предприятия да се възползват от тази програма и да дадат тласък на своите иновативни идеи.

За да прочетете статията, въз основа на която е направен анализът, кликнете тук. Автор: Румяна Гочева, вестник Капитал.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност