88843347 m

Проект FINMAN: Информационен бюлетин 2

FINMAN - Програма за управление на лични финанси

ЗА НАС

FINMAN (Програма за управление на лични финанси) е проект за обучение на възрастни с обща продължителност 24 месеца по програма Еразъм + KA2

Екипът е съставен от:

НАШАТА ЦЕЛ:

Нашата цел е да предоставим финансово образование на хората в неравностойно положение, които се нуждаят най-много от тези знания, преди да вземат важни финансови решения.

КАКВО СЕ СЛУЧИ ДО СЕГА?

Методология на обучението FINAMN бе разработена, за да предостави по-задълбочен и прецизен подход за преподаване на финансова грамотност на възрастни.

Всички партньори проведоха национално проучване, целящо:

 • Преглед на съществуващите ресурси
 • Включване на съответните заинтересовани страни и целеви групи (фокус групи)
 • Идентифициране на специфичните нужди от обучение на национално и европейско ниво.

По време на това проучване бяха определени 8 теми за разработване на учебното съдържание:

 • Данъци
 • Спестявания и инвестиции
 • Кредити и ипотеки
 • Онлайн банкиране
 • Кибер сигурност
 • Пенсии, социално осигуряване и планиране на бъдещето
 • Лично и бизнес бюджетиране
 • Заплата и елементи на трудовия договор.
 • Тяхното съдържание стъпва на заключенията на проведените фокус групи, които са основа за подготовката на курса за обучение на FINMAN.

КАКВО СЛЕДВА?

Въз основа на създадената обучителна методология партньорите стартираха разработването на учебния материал на английски език, който се очаква да бъде финализиран до края на декември 2021 г.

Адаптираните версии на учебния материал и ръководството за обучители се очаква да бъдат готови през февруари 2022 г.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност