meeting
|

Пътна карта ще насърчава взаимодействието между бизнеса и Община Русе

Пътна карта за насърчаване на взаимодействието между бизнеса и местната администрация в община Русе е резултатът от проекта „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“,  финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2022 и изпълняван от Българо-румънска търговско-промишлена палата и Община Русе.

Документът е създаден след изследване и оценка на ключовите фактори, които влияят на възможностите за партньорство между бизнеса и местната власт, включително политика за развитие, размер на общината, географско местоположение, характеристика на населението, национални приоритети и местни политики за развитие, обхват на партньорството и сътрудничеството между местната власт и бизнеса и нормативните документи, които пряко го касаят.

Въз основа на проведено проучване на мнението на бизнеса за наличието на диалог, степента на взаимодействието и партньорството с местната власт по отношение на местното икономическо развитие, беше осигурена обратна връзка относно възможностите и механизмите за подобряване на диалога между заинтересованите страни.

В изработването на Пътната карта са използвани резултатите от проведеното анкетно проучване и интервюта с представителите на компании, както и изследването на съществуващите към момента възможности за партньорства между Общината и бизнеса.

Дейностите в Пътната карта са разписани в рамките на година, а целта от тяхното изпълнение е да подобри сътрудничество между двата сектора.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност