РТИК домакин на третата партньорска среща по проекта Be-Digital

Русенската Търговско-Индустриална Камара домакин на третата партньорска среща по проекта Be-Digital

На 10 и 11 април 2024 г., Русенската Търговско-Индустриална Камара посрещна участниците на третата партньорска среща по проекта Be-Digital, целящ насърчаването на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги на доставки. Събитието, проведено в конферентната зала на Камарата, предостави възможност за обсъждане на ключови аспекти на проекта, включително разработката на учебни материали, интерактивни инструменти за обучение, интензивни пилотни курсове и методи за дисеминация.

Срещата започна с приветствие и представяне на дневния ред, последвано от подробни обсъждания на напредъка в разработката на учебни материали, включително наръчник за преподаватели и виртуални обучителни сценарии. Важен акцент беше поставен на подготовката и тестовете на Moodle платформата, както и на разработването на BE-Digital карти на знанието и интеграцията на националните езици в игровата среда. Освен това, бяха обсъдени плановете за провеждането на интензивни пилотни курсове, включително предложения за графика, съдържание и организационни аспекти, както и методите за оценка на курсовете.

Вторият ден на срещата се съсредоточи върху управлението и координацията на проекта, качественото осигуряване и представяне на прегледа на въздействието и дисеминационните дейности на проекта. Заключителните забележки и корекции на графика на дейностите подчертаха ангажираността на всички партньори към успешното изпълнение и разпространение на резултатите от Be-Digital.

Проектът Be-Digital е насочен към разработването на специализирани курсове и иновативни обучителни методики, включващи автоматизирани управлявани превозни средства (AGV), Интернет на нещата (IoT), анализ на данни и големи данни (включително Блокчейн), както и разширена и виртуална реалност (AR/VR), с цел подобряване на цифровите компетенции и умения на студентите в европейското висше образование и новото поколение работна сила.

Русенската Търговско-Индустриална Камара остава ангажирана към целите на Be-Digital, подкрепяйки иновациите и трансформацията в бизнеса и образованието. Ние с нетърпение очакваме да наблюдаваме и допринасяме към развитието на цифровите вериги на доставки и подготовката на новото поколение за предизвикателствата и възможностите, които предстоят.

Относно проекта

BE-Digital logo

BE-Digital – Алианс за насърчаване на иновациите в бизнеса и образованието чрез цифрови вериги за доставки

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност