|

Нова инициатива в подкрепа на собствениците на малък бизнес

Нова инициатива в подкрепа на собствениците на малък бизнес

Letz Retail е проект, чиято основна цел е даването на отговор на предизвикателствата, с които се сблъскват много собственици на малки магазини, мениджъри и самостоятелно заети хора, когато става въпрос за привличане на потребители / посетителите в техните магазинчета. Предлагайки програма за обучение, проектът цели да предостави на целевата група нужните знания, умения и компетенции, за да подобрят бизнеса си, превръщайки го в устойчив и екологичен.

Програмата за обучение предлага рамки за умения и компетентности, основаващи се на изследването и анализирането на успешното прилагане на съвместно създаване (co-creation), съвместен дизайн (co-design) и съвместна работа (co-working) в специфични среди и с цел да се отговори на конкретните предизвикателства. Във всички шест държави ще бъдат избрани казуси, които ще бъдат разгледани, като решения и нестандартните идеи, посочени в тях, ще послужат за пример за учащите.

Освен това ще бъде проведено онлайн проучване със собствениците / мениджърите на посочените в казусите бизнеси, за да се добие информация от първа ръка относно наборът от основни умения свързани със съвместно създаване (co-creation), съвместен дизайн (co-design) и съвместна работа (co-working) и нужните компетенции. Цялата получена информация ще бъде представена на представители на целевите групи по проекта посредством диалози и работни срещи. По този начин, след подробен и щателен подход, ще бъде разработена рамката за умения и компетенции LETZ RETAIL и ще бъдат положени основите за определянето на целите на обучението и учебната програма. Въз основа на цялата получена информация ще бъде разработена и създадена онлайн среда за обучение.

Letz Retail е проект, финансиран по програма Еразъм + и се реализира в шест европейски държави – Люксембург, Нидерландия, Испания, Кипър, България и Гърция. Проектът стартира на 1 октомври 2019 г. и ще завърши на 30 септември 2021 г.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност