Какви са ползите от докладването на устойчивост
|

Какви са ползите от докладването на устойчивост?

В миналото, както големите, така и малките и средни предприятия често са игнорирали проблемите с околната среда и своят отпечатък върху нея. През последните години, докладването на устойчивост се радва на все по-голямо внимание и играе решаваща роля в сектора на МСП, като по този начин допринася за устойчивото развитие, чрез прилагане на иновативни практики за създаване на оригинални продукти и услуги. Компаниите са готови да станат „по-зелени“, тъй като много инвеститори отдават висока стойност на екологичната отговорност. Това, което трябва да се знае за докладването на устойчивост е, че много от разходите на компанията могат да бъдат значително намалени, или дори премахнати, в резултат на различни бизнес решения, вариращи от оперативни промени и инвестиции до нови технологии, водещи до по-иновативни процеси и услуги.

Докладването на устойчивост може да доведе до финансови ползи, тъй като предоставя различни възможности за намаляване на разходите на компанията. Например, финансовото състояние на една организация може да бъде подобрено и оперативните разходи могат да бъдат намалени, като се заменят старите и неустойчиви практики, посредством редовен мониторинг на работният процес на организацията. Също така, има много други възможности, до които докладването на устойчивост може да доведе. Цялостното прилагане на устойчиви практики може също да даде достъп до нови клиенти и да допринесе за по-голямата разпознаваемост на компанията, което спомага за привличането на нови инвеститори.

Генерирането на ползи от докладването на устойчивост не е лесна задача, но след като такива практики бъдат възприети, могат да донесат дългосрочен просперитет на организацията. Трябва да стане ясно, че ангажирането с корпоративната социална отговорност (КСО) и изготвянето на доклад за устойчивост не дават незабавcни резултати, така че когато една организация реши да инвестира в докладването на своята устойчивост трябва да е наясно, че ползите от това ще стават по-видими с течение на времето. Въпреки че изпълнението на КСО може да се разглежда като предизвикателство за повечето МСП, е много важно да се отбележи, че в крайна сметка всичко се свежда до репутацията на организацията и имиджа, който се създава в обществото. Докладването на устойчивост добавя стойност за компанията, като изцяло променя корпоративната култура и мотивира хората да действат по-отговорно в ежедневната си работа. По този начин, с подходящо количество инвестиции в хората и техните знания, организацията може да спечели конкурентно предимство, давайки на компанията шанс да се превърне в един от ключовите играчи на пазара.

Статията е създадена като част от проект Report-ASAP: Adoption of Sustainable Accounting Practices for Reporting. Ако се интересувате от корпоративна социална отговорност, можете да посетите страницата на проекта, където може да получите повече информация.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност