Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica

Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica

Ciência Viva – Мисията на Националната агенция за научна и технологична култура е да популяризира научната култура в португалското общество, за всички аудитории, със специален акцент върху по-младите слоеве и училищното население. Осъществява своята дейност по три основни оси: Ciência Viva произхожда от едноименната програма, създадена от Министерството на науката и технологиите на 1 юли…

APPDA Coimbra

APPDA Coimbra

Португалската асоциация за разстройства на развитието и аутизъм на Коимбра (APPDA Коимбра) е основана през 1971 г. от група родители. През 2002 г. APPDA Coimbra беше създадена чрез придобиване на юридическа правосубектност и пълна административна и финансова автономия, регулирана от нов устав (Diário da República № 118, 3-та серия, 22 май 2003 г.). Също така…

APEA – Associação Portuguesa de Emprego Apoiado

APEA – Associação Portuguesa de Emprego Apoiado

APEA е организация с нестопанска цел, която работи от 2003 г. и представлява движението за подкрепена заетост в Португалия, като продължение на старата организация APISE – Португалска асоциация за социално включване и заетост – 1992-2003 г. Мисията на APEA е обобщаване на модела за подкрепена заетост, увеличавайки достъпа до отворен пазар на труда на хора в…

Associação de Antigos Alunos da Universidade de Aveiro

Associação de Antigos Alunos da Universidade de Aveiro

Университетът на Авейро (UA) е публична фондация по частно право, чиято мисия е да допринася и развива следдипломно образование и обучение, изследвания и сътрудничество с обществото. Проекти

Descularte

Descularte

Descularte – Асоциация за насърчаване на проекти за общността, е институция с нестопанска цел, която има мисията да увеличава, развива, оценява и популяризира инициативи в областта на спорта, културата, изкуството и традициите, местни и регионални продукти. Асоциацията работи в областта на развитието, популяризирането, разпространението и преподаването на визуални изкуства, пластика, скулптура и фотография, както и…

CECOA Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins

CECOA Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins

CECOA Knowledge Resources Center (CRC) е част от национална мрежа от центрове за знания и ресурси и има за цел да подготви и разпространи техническа информация в различни аспекти на техническата поддръжка, особено насочена към секторите на търговията и услугите. Основната цел на CRC на CECOA е да предоставя техническа, информационна и педагогическа подкрепа на…

Край на съдържанието

Край на съдържанието