|

Завод „Найден Киров“ представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност

На 22 март 2019 г, от 10:00 в завод „Найден Киров“ АД (бул. Липник№38), ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписаният договор.

Проектът е свързан със закупуване, въвеждане в експлоатация и замяна на старо производствено оборудване с ново оборудване:
 

  • Шприц машини – общо 15 бр.
  • Автоматизирана система за мониторинг и контрол на енергопотреблението-1бр.
  • СМР по изграждане на система за оползотворяване на отпадна топлина-1бр.
  • Система за енергиен мениджмънт по стандарт ISO 50001.

Оборудването ще се закупи със средства по схема „Подобряване на енергийната ефективност в големи предприятия“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като:

  • общата сума на инвестицията е 2 822 463.24 лв., от които
  • 1 411 231.61 лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
  • 2014-2020 г. (1 199 546.87 лв. европейско и 211 684.74 лв. национално съфинансиране) и
  • 1 411 231.63 лв. собствено съфинансиране.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност