|

Семинарно обучение за енергийни консултанти

На 20-21 юни в гр. Русе ще се проведе семинарно обучение за енергийни консултанти от регистъра по чл. 60 от ЗЕЕ по разработените методически указания, както и на представители на предприятия, вкл. МСП.

Обучението се реализира по проект „Повишаване на информираността и капацитета на българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и свързаните с нея дейности“.

Приоритетна ос 3. BG16RFOP002-3 „Енергийна и ресурсна ефективност”
Инвестиционен приоритет 3.1. „Енергийни технологии и енергийна ефективност“
Бюджетна линия BG16RFOP002-3.003
Договор № BG16RFOP002-3.003-0001-C01/02.05.2018 г.

В рамките на обучението участниците ще получат ценна информация относно европейския принцип „Енергийна ефективност на първо място“, който е във фокуса на политиките за европейски Енергиен съюз с неговите три стълба – сигурна, чиста и конкурентоспособна енергия, и пет измерения – енергийна сигурност; вътрешен енергиен пазар; енергийна ефективност, декарбонизация; научни изследвания, иновации и конкурентоспособност.
Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане.
Обучението е двудневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

С успешното приключване на обучението, всеки участник ще получи сертификат от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
Всяка една организация може да регистрира участници в семинарното обучение, като за гр. Русе то ще се проведе на 20 и 21 юни. 

Обучения ще има също в:

гр. Варна 27-28 май 2019
гр. Бургас 29-30 май 2019
гр. Плевен 18-19 юни 2019
гр. София 25-26 юни 2019
гр. Пловдив 27-28 юни 2019


Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките!
На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали.
Осигурени са кафе-паузи и обеди за всички участници.
Допълнително, за участниците пристигащи извън града на провеждане на обучението са осигурени вечеря, нощувка и се поемат пътните им разходи.

https://energy-training.eu/ – линк за регистрация и подробна информация за обученията 


Краен срок за заявление за участие: до една седмица преди датата на обучението.
При възникнали коментари и/или въпроси – office@vumk.eu или на телефони: 058/655 622; 052/460 546. Лице за контакт: Н. Маленкина, организатор

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност