ВИТТЕ Аутомотив България със строги мерки за адаптация към кризисната ситуация
|

ВИТТЕ Аутомотив България със строги мерки за адаптация към кризисната ситуация

ВИТТЕ Аутомотив България, една от най-големите компании у нас в сектора на автомобилостроенето и член на РТИК, се отличи с всичките превантивни мерки в извънредната ситуация покрай пандемията COVID-19.

WITTE Automotive Bulgaria with strict measures for adaptation to the crisis situation 1

Още в началото на месец февруари, най-големият работодател в Русе предприема мерки, като закупува първите антибактериални гелове. Освен предвиденото закупуване за 2 месеца напред, те са разположени на над 150 точки в завода. Осигурени са дезинфекциращи комплекти за почистване на техниката в производството и повърхностите във всеки офис. За всеки от 920-те служители са закупени маски за еднократна и многократна употреба. Въведено е измерване на температурата два пъти на ден – при влизане на работа, както и по-време на работа, за да се изключат възможни случаи болни хора да влязат във фирмата. За посетителите в завода са приложени извънредни превантивни мерки като попълване на въпросник, задължително наличие на маска и измерване на температура на входа. За логистичните офиси и КПП-тата са изградени предпазни паравани с цел изолация от контакт.

WITTE Automotive Bulgaria with strict measures for adaptation to the crisis situation 2

Във фирмените столови храната се дава в кутии за еднократна употреба, заедно с прибори и чаши за еднократна употреба. Масите са разделени с по един стол и на разстояние от 1,5м. Персоналът е разделен на малки групи. Служебният транспорт се дезинфекцира между смяната на смените, като всички шофьори са с предпазни маски, както и персоналът, който пътува. Компанията прави редовна глобална дезинфекция на завода. Освен това в завода всеки ден е на разположение медицинско лице. От началото на месец март е съставен оперативен щаб, който всекидневно следи ситуацията и взема мерки съгласно промяната в епидемичната обстановка и адаптира превантивните мерки.

WITTE Automotive Bulgaria with strict measures for adaptation to the crisis situation 3

Работата в производството е организирана на групи, което позволява на всяка от групите да бъде изолирана (да си бъде вкъщи) минимум 14 дни. За администрацията е въведена работа от вкъщи, като винаги има представител от съответния отдел в компанията.

Компанията е координирала всички мерки с опита на колегите си в Китайския завод на Групата, и всички мерки взети в Китай в борбата с разпространението на заразата са приложени и в българския завод.

WITTE Automotive Bulgaria with strict measures for adaptation to the crisis situation 4

Въпреки спиранията на повечето автомобилни производители в Европа и намалените поръчки, ВИТТЕ Аутомотив България продължава да прави всичко възможно, за да се адаптира към трудната ситуация, като отделя максимално внимание на сигурността и безопасността на своите високвалифицирани работници и служители. Компанията ще направи всичко възможно да запази своите служители, като ще приложи всички мерки, предложени от държавните органи в условията на изънредно положение.

 “Точно в трудните времена се разбира доколко един работодател цени и се грижи за своите служители. Никой от нашите служители и работници не трябва да се притеснява, че ще остане без заплата или работа.“, коментира д-р Христо Христов, Управител на компанията.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност