Консорциумът по проект EYES проведе своята първа онлайн среща

На 20.05.2020г., Русенска търговско-индустриална камара, като част от Консорциума по проект EYES взе участие в онлайн партньорска среща, на която партньорите имаха възможност да обсъдят текущия напредък по проекта, както и да планират последващите дейности, които предстои да бъдат изпълнени през следващите месеци.

The EYES Project Consortium held its first online meeting

По-специално, партньорите успяха да определят финалната версия на доклада, описващ 42 добри практики за обучение в сферата на предприемачеството от всяка една държава, част от Консорциума. Също така, по време на срещата партньорите се фокусираха върху полагането на основната структура на методическото ръководство за обучители, което ще спомогне за изпълнението на обучителната програма EYES, която предстои да бъде разработена до края на 2020г. В допълнение, партньорите изразиха единодушие относно разработването на специфична онлайн платформа за обучение, която да направи създадените обучителни материали безплатни и достъпни за всеки в интернет пространството. По време на срещата, партньорите също определиха кои да бъдат следващите стъпки и дейности, свързани с разпространението на информация и административната работа по проекта.

„EYES: Насърчаване на предприемаческият дух“ е проект, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС, изпълняван от 7 партньори от 6 Европейски държави – Белгия, България, Франция, Германия, Испания и Швеция, за период от 3 години. Проекта има за цел да:

– Окаже подкрепа на професионалисти в сферата на продължаващото образование, като промени техните учебни практики;

– Насърчи развитието на колективна предприемаческа култура и демократични ценности сред младите хора, специално тези, които са в риск от социално изключване, отпадане от училище, или в ситуация на дълготрайна безработица.

Повече информация за проекта можете да получите от официалната му страница във Фейсбук.

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност