shutterstock 753613000.2e16d0ba.fill 760x610 1
|

Кредит „Ново начало“ – програма на ББР за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия

Повече за програмата

ББР Микрофинансиране представя нова програма за подкрепа на малки, средни, стартиращи и социални предприятия  – кредит „Ново начало“. Тя се изпълнява в партньорство с Фонд на фондовете и цели насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи. Програмата ще даде възможност на компаниите да ползват кредитен ресурс при облекчени условия и лихви, 25% по-ниски спрямо стандартните за финансовата институция. Ресурсът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ (ОПРЧР), съфинансирана със средства от Европейския социален фонд.

Кредити до 50 хил. евро
Срок на погасяване до 5 години
25% по-ниски лихви
5 млн. лв. обем на програмата

Цели на финансирането

Програмата цели подобряване на достъпа до финансиране на социални предприятия, фирми и самонаети лица, чиито собственици са представители на уязвими групи – безработни, младежи, хора с увреждания (т.нар. бизнеси с мисия).

Чрез нея могат да се придобиват материални активи за развитие или разширяване на дейността на предприятията, както и средства за оборотни разходи и други разходи, свързани със стопанската дейност.

Новият продукт на ББР Микрофинансиране е създаден за този специфичен сегмент в икономиката на страната, който обикновено остава извън полезрението на търговските банки и общите мерки и програми.

За повече информация: +359 2 930 6247

Подобни новини

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин, за да получавате новини, актуална информация за проекти и известия за предстоящи събития.

Политика за поверителност